Γραμμένος Εὐστάθιος


Εστάθιος Γραμμένος.


Γεννήθηκε τὸ 1970 στὸ Βόλο καὶ εἶναι πτυχιοῦχος Θεολογίας τοῦ Ἀ.Π.Θ. Σπούδασε τὴ Βυζαντινὴ Μουσικὴ μὲ δάσκαλο τὸν Πρωτοψάλτη Βόλου Μιχάλη Μελέτη. Ἔλαβε πτυχίο Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Ὠδεῖο μὲ εἰδικὸ Καθηγητὴ τὸν ἀείμνηστο Πρωτοψάλτη Μανώλη Χατζημάρκο, καὶ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Μουσικῆς ἀπὸ τὸ Ὠδεῖο Ἀλίμου. Παράλληλα, ἔλαβε καὶ γνώσεις Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς. Ἐργάστηκε στὴ μέση ἐκπαίδευση ἐπὶ δεκαετία ὡς ὡρομίσθιος καὶ ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Θεολογίας. Θήτευσε ὡς Πρωτοψάλτης στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Καλῶν Νερῶν καὶ Ἁγίων Θεοδώρων Βόλου. Ἀπὸ τὸ 1997 διδάσκει Βυζαντινὴ Μουσικὴ στὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος. Τὸ 2000 διορίστηκε Λαμπαδάριος τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγίου Νικολάου Βόλου. Τὸ 2010 ὁρίστηκε βοηθὸς Χοράρχης τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» τοῦ ὁποίου εἶναι Πρόεδρος ἀπὸ τὸν Ἰούνιο τοῦ 2013. Ἀπὸ τὸ 1994 ἀσχολεῖται ἐπίσης ἐνεργὰ μὲ τὴν Τοπικὴ Αὐτοδιοίκηση. Εἶναι παντρεμένος μὲ τὴ δασκάλα Φιλίτσα Μουρτζοπούλου καὶ πατέρας τριῶν κοριτσιῶν.