Βιογραφικὸ Σημείωμα ἕως Μάρτιος 2014

Γιὰ νὰ δεῖτε ἕνα λεπτομερέστερο Βιογραφικὸ Σημείωμα,

παρακαλῶ, μεταβεῖτε στοὺς ἑξῆς συνδέσμους:

Βιογραφικὸ Σημείωμα Κ.Χ.Καραγκούνη ἕως τὸν Μάρτιο τοῦ 2014

ΜΕΡΟΣ 1ο

ΒΙΟΣ – ΣΠΟΥΔΕΣ

ΤΙΤΛΟΙ – ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΕΡΟΣ 2ο :

Ε­ΠΙ­ΣΤΗ­ΜΟ­ΝΙ­ΚΟ ΕΡΓΟ

i.   Συμ­με­το­χὴ σὲ Συ­νέ­δρι­α

ii.   Διοργάνωση Δι­α­λέ­ξεων, Ὁ­μι­λιῶν, Σε­μι­να­ρίων γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Μουσικὴ καὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχν

iii.   Ἅλλες Ἐπιστημονικὲς Ἐργασίες

ΜΕΡΟΣ 3ο

ΛΟΙ­ΠΕΣ ΔΡΑ­ΣΤΗ­ΡΙ­Ο­ΤΗ­ΤΕΣ