Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές ΤΨΤΜ


Ραδιοφωνικὲς Ἐκπομπές ΤΨΤΜ


 

Ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου,

ἀπὸ τὸ Σάββατο 3 Ἰανουαρίου 2015,

ξεκίνησε μιὰ σειρὰ Ραδιοφωνικῶν Ἐκπομπῶν γιὰ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη,

μὲ τίτλο “Ψαλμός, Ἐκκλησίας Φωνή” (ἀπὸ τὴν ὁμιλία τοῦ Ὁσίου Ἐφραὶμ τοῦ Σύρου, Περὶ Ψαλμοῦ  [De psalmo]),

καὶ ὑπότιτλοἉγιογραφικὲς καὶ Πατερικὲς Θεολογήσεις γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία“,

οἱ ὁποῖες μεταδίδονται ἀπὸ τὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (στοὺς 98,5 μεγακύκλους),

κάθε Σάββατο ἀπόγευμα, ὥρα 16:00 – 17:00 μ.μ.

 

Τὶς ἐκπομπὲς ἐπιμελεῖται καὶ παρουσιάζει ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Κωνστανῖνος Χαριλ. Καραγκούνης.

Συμπαρουσίαση: Ἀριάδνη Τσαλούχου, Ψυχολόγος, μέλος τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου.

 

 

Μπορεῖτε νὰ ἀφήνετε τὰ μηνύματά σας, τὶς παρατηρήσεις γιὰ τὴν ἐκπομπὴ ἢ τὶς ἀπορίες σας,

στὸ τηλεφωνικὸ κέντρο τοῦ Ραδιοφωνικοῦ Σταθμοῦ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος,

καλῶντας τὸν ἀριθμὸ 210-7298222, ἀπὸ τὶς 7 τὸ πρωὶ ἕως τὶς 8 τὸ βράδυ

ἤ, ἀκόμη, μπορεῖτε νὰ καλεῖτε τὸ τηλέφωνο 6947774647 τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκπομπῆς.

 

Ἐπίσης, μπορεῖτε νὰ μᾶς στέλνετε προσωπικούς σας δίσκους ἢ ἠχογραφήσεις σας Ψαλτικῆς,

τὶς ὁποῖες εὐχαρίστως θὰ παίζουμε στὴν ἐκπομπὴ αὐτή.

Τὸ ὑλικό σας μπορεῖτε νὰ μᾶς τὸ στέλνετε μαζὶ μὲ τὰ στοιχεῖα σας καὶ ἕνα σύντομο βιογραφικό σας,

εἴτε ταχυδρομικῶς στὴ διεύθυνσή μας, Ἀμοργοῦ 6Β, Τ.Κ. 38500, Βόλος,

εἴτε ψηφιακῶς στὴν στὴν ἠλεκτρονικὴ διεύθυνση kxkaragounis@gmail.com τοῦ ἐπιμελητοῦ τῆς ἐκπομπῆς.

 

 

Στὴν παροῦσα σελίδα θὰ μπορεῖτε νὰ βρίσκετε τὰ κείμενα τῶν ἐκπομπῶν σὲ μορφὴ pdf,

καθὼς καὶ τὰ ἠχητικὰ ἀρχεῖα τῶν ἠχογραφημένων ἐκπομπῶν σὲ μορφὴ mp3.

 

 

ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

ΕΚΠΟΜΠΗ 01 – 03.01.2015 – Η ΨΤ σωστικό μέσο

ΕΚΠΟΜΠΗ 02 – 10.01.2015 – Η Ψαλμωδία κατά Εφραίμ

ΕΚΠΟΜΠΗ 03 – 17.01.2015 – Η ΨΤ στο Βυζάντιο

ΕΚΠΟΜΠΗ 04 – 24.01.2015 – Η ΨΤ και Λατρευτικό ήθος

ΕΚΠΟΜΠΗ 05 – 31.01.2015 – Η ΨΤ στη Θεία Λειτουργία

ΕΚΠΟΜΠΗ 06 – 07.02.2015 – Προτάσεις για την ΨΤ

ΕΚΠΟΜΠΗ 07 – 14.02.2015 – Η ΨΤ μέσον κατηχήσεως

ΕΚΠΟΜΠΗ 08 – 21.02.2015 – ΨΤ & εσχατολογική πορεία Εκκλησίας

ΕΚΠΟΜΠΗ 09 – 28.02.2015 – Σύγχρονη ΨΤ & εσχατολογική πορεία Εκκλησίας

ΕΚΠΟΜΠΗ 10 – 07.03.2015 – Η ΨΤ ως παιδαγωγικό μέσον (α)

ΕΚΠΟΜΠΗ 11 – 14.03.2015 – Η ΨΤ ως παιδαγωγικό μέσον (β)

ΕΚΠΟΜΠΗ 12 – 21.03.2015 – Ιωάννου Κλίμακος θεολογήσεις περί ΨΤ (α)

ΕΚΠΟΜΠΗ 13 – 28.03.2015 – Ιωάννου Κλίμακος θεολογήσεις περί ΨΤ (β)

ΕΚΠΟΜΠΗ 14 – 04.04.2015 – Ελευθερία και Ψαλτική Τέχνη (α)

ΕΚΠΟΜΠΗ 15 – 11.04.2015 – Ελευθερία και Ψαλτική Τέχνη (β)

ΕΚΠΟΜΠΗ 16 – 18.04.2015 – Ελευθερία και Ψαλτική Τέχνη (γ)

ΕΚΠΟΜΠΗ 17 – 25.04.2015 – Χριστός Ανέστη εκ νεκρών

ΕΚΠΟΜΠΗ 18 – 02.05.2015 – Η ΨΤ ως ειρηνοποιό μέσο