Φωτογραφίες ἀπὸ τὸ 1ο ΔΔΜΣ


Φωτογραφίες ἀπὸ τὸ 1ο ΔΔΜΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

(παρακαλοῦμε στεἰλτε μας καὶ τὶς δικές σας φωτογραφίες, νὰ τὶς ἀναρτήσουμε ἐδῶ)