Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ Συνεδρίου


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Ψαλτικ Τέχνη ς Ατόνομη πιστήμη: πιστημονικο Κλάδοι – Συναφῆ πιστημονικὰ ντικείμενα – Διεπιστημονικς Συνεργασίες. Διαθεματικότητα κα Διαδράση.

(Πρόεδρος) Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Θεολόγος – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Ἐπίκουρος Καθηγητὴς «Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βασιλικ Γούση, Μουσικολόγος – Διπλωματοῦχος Πιανίστα – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ὑποψήφια Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εὐστάθιος Γραμμένος, Θεολόγος – Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» – Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου – Καθηγητὴς καὶ Χοράρχης Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὡς θεσμικὸ μέλος, ἔπειτα ἀπὸ πρόταση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου.

Κωστῆς Δρυγιανάκης, Φυσικὸς – Συνθέτης – Συγγραφέας καὶ Ἐρευνητὴς – Μεταπτυχιακὸς Φοιτητὴς τοῦ ΤμήματοςἹστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

π. Γρηγόριος Ἔντουαρντς, Κληρικὸς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ, Θεολόγος – Διδάκτωρ Θεολογίας στὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο τῆς Ἐξωτερικῆς Ἱεραποστολῆς – Ἐπισκέπτης Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Ἱεραποστολῆς (Sessional Assistant Professor of Missiology) στὸ Ὀρθόδοξο Σεμινάριο τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου (Νέα Ὑόρκη).

Παντελῆς Καλαϊτζίδης, Διδάκτωρ Θεολογίας – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου – Διδάσκων στὸ Ἑλληνικὸ Ἀνοικτὸ Πανεπιστήμιο.

Χρστος Κοτόπουλος, Μουσικολόγος – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Ἐκπαιδευτικός, Καθηγητὴς Μουσικῆς στὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Βόλου – Πρωτοψάλτης.

Ζωὴ Ναούμ – Μανίνη, Μουσικός – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Διπλωματοῦχος Κιθαρίστα.

Ξανθοῦλα Παπαπαναγιώτου, Μουσικολόγος – Διδάκτωρ τῆς Μουσικῆς Παιδαγωγικῆς τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου – Ἐκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Μουσικῆς στὸ Μουσικὸ Σχολεῖο Βόλου – Σχολικὴ Σύμβουλος Μουσικῶν Α/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπ/σης Θεσσαλίας.

Κωνσταντῖνος Σαΐτης, Θεολόγος – Κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Βυζαντινῆς Μουσικολογίας καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀ.Π.Θ. – Ὑποψήφιος Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Ἀ.Π.Θ. – Λαμπαδάριος Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Ἀχιλλίου Λαρίσης – Καθηγητὴς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς.

Κερασία Σιάρα, Μουσικολόγος, Πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας – Καθηγήτρια Πιάνου καὶ Ἀνώτερων Θεωρητικῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς  – Καθηγήτρια τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου.

 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Βαλίλα Γιαννουτάκη, Γραμματέας  Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Παναγιώτης Κ. Καραγκούνης, Φοιτητὴς Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀ.Τ.Ἐ.Ἱ. Ἡπείρου -Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Φοιτητὴς Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀ.Τ.Ἐ.Ἱ. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.