Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

(Πρόεδρος) Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Θεολόγος – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Ἐπίκουρος Καθηγητὴς «Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βαλίλα Γιαννουτάκη, Mth – Γραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βασιλικ Γούση, Μουσικολόγος – Διπλωματοῦχος Πιανίστα – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εὐστάθιος Γραμμένος, Θεολόγος – Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» – Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου – Καθηγητὴς καὶ Χοράρχης Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Κωστῆς Δρυγιανάκης, Φυσικὸς – Συνθέτης – MSc Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ ΤμήματοςἹστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Τελειόφοιτος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀ.Τ.Ἐ.Ἱ. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ὄλγα Μάνου, Μουσικολόγος (Master Μουσικολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ) – Διπλωματοῦχος Ἀνωτέρων Θεωρητικῶν Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς – Συμβασιοῦχος έργαζόμενη τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ζωὴ Ναούμ, Μουσικός – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Διπλωματοῦχος Κιθαρίστα – Ἐρευνήτρια – Συγγραφέας.

Κλαίρη ΝικολάουΓραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ἀριάδνη Τσαλούχου, Ψυχολόγος – Κάτοχος MSc καὶ Ὑποψήφια Διδάκτωρ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὴ Συμβουλευτικὴ καὶ τὸν Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμό – Ἐπιστημονικῶς Ὑπεύθυνη τοῦ Κέντρου Ὑποστήριξης Ἀπασχόλησης, τοῦ Γραφείου Ἐ-θελω-ντῆ καὶ τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Πρόληψης τῆς Παραβατικότητας τοῦ Δήμου Βόλου.