Βίντεο Εἰσηγήσεων (Ἡμερίδας γιὰ Μαν.Χατζημᾶρκο)

ΒΙΝΤΕΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ

τῆς Ἡμερίδας εἰς μνήμην τοῦ μακαριστοῦ Βολιώτου Πρωτοψάλτου Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου.

 

Συνδιοργάνωση τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν

μὲ τὸν Σύνδεσμο Ἱεροψαλτῶν Βόλου “Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης”

 

Βόλος, 22 Φεβρουαρίου 2014

 

 

 

Α. ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

 

ΙΓΝΑΤΙΟΣ Μητροπολίτης Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ ………. https://www.youtube.com/watch?v=tV84c2xEAqM

Ζέτα Μακρῆ, Βουλευτής ………. https://www.youtube.com/watch?v=u4yM2ALN6n0

Πάνος Σκοτεινιώτης, Δήμαρχος Βόλου ………. https://www.youtube.com/watch?v=QaEAFb27Wx0

 

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

 

Διονύσιος Ἀνατολικιώτης – Μπιλάλης ………. https://www.youtube.com/watch?v=H-c8YfVyFe8

Βασιλικὴ Γούση ………. https://www.youtube.com/watch?v=-AjUore_BiI

Ευστάθιος Γραμμένος ………. https://www.youtube.com/watch?v=rJ2vj0uzGz0

Κωστὴς Δρυγιανάκης ………. https://www.youtube.com/watch?v=0SQYyF_Eoq0

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης ………. https://www.youtube.com/watch?v=4qMSJGM26Yw

Κωνσταντῖνος Μαφίδης ………. https://www.youtube.com/watch?v=DZB5Fk_pyT8

Γεώργιος Ναοὺμ ………. https://www.youtube.com/watch?v=tV84c2xEAqM

Ξανθοῦλα Παπαπαναγιώτου ………. https://www.youtube.com/watch?v=0F08XQJrUsg

Ἰωάννης Σῖμος – Γεώργιος Λαμπρόπουλος ………. https://www.youtube.com/watch?v=cpihUk114Mc

Δημοσθένης Φιστουρῆς ………. https://www.youtube.com/watch?v=Cu08Sf1T90w

Γεώργιος Χατζηχρόνογλου ………. https://www.youtube.com/watch?v=SwJf-Fa7q2g

Πρόγραμμα Ἡμερίδας


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας στὰ Μελισσιάτικα Βόλου.

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου, ὥρα 10: 00 π.μ.


09:30 πμ         Προσέλευση καὶ ἐγγραφὴ συνέδρων.

10:00 πμ         Χαιρετισμοὶ ἐπισήμων

A’ Συνεδρία. Θεματική:  «Ὁ Χατζημάρκος στὸν ἱεροψαλτικὸ κόσμο».

Πρόεδρος: Δρ. Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

10:30 πμ

Ναοὺμ Γεώργιος, Πρόεδρος Ο.Μ.Σ.Ι.Ε., Πρωτοψάλτης. Θέμα: Τὸ διοικητικὸ καὶ «συνδικαλιστικὸ» ἔργο τοῦ Χατζημάρκου.

10:50 πμ

Χατζηχρόνογλου Γεώργιος, Πρωτοψάλτης, Ἄρχων Ὑμνῳδὸς τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κωνσταντινουπόλεως. Θέμα:Χατζημάρκος ὁ ἀπρόβλεπτος.

11:10 πμ

Μαφίδης Κωνσταντῖνος, Ἄρχων Πρωτοψάλτης τῆς Ἱερᾶς Σταυροπηγιακῆς Μονῆς Μπαλουκλὶ Κωνσταντινου-πόλεως. Θέμα: Ἡ ἀπήχηση τοῦ Χατζημάρκου στὸν Ἱεροψαλτικὸ κόσμο.

11:20 πμ

Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Ἃ’ Συνεδρίας.

11:30 πμ

Διάλειμμα – Προσφορὰ καφέ.

Β’ Συνεδρία. Θεματική:  «Ὁ Χατζημάρκος ὡς Ἱεροψάλτης».

Πρόεδρος: Εὐστάθιος Γραμμένος

11:45 μμ         Κεντρικὴ Ὁμιλία:

Δρ. Καραγκούνης Κωνσταντῖνος, Θεολόγος, Μουσικολόγος, Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν στὸ γνωστικὸ ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσικὴ» – Δ/ντὴς Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου. Θέμα: Πατριαρχικὲς ψαλτικὲς καταβολὲς στὸ ὕφος Χατζημάρκου.

12:20 πμ

Δρ. Φιστουρῆς Δημοσθένης, Δρ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, Καθηγητὴς Μουσικῆς. Θέμα:Ζητήματα φωνητικῆς δεξιοτεχνίας στὸν Μανώλη Χατζημάρκο.

12:40 πμ

Δρυγιανάκης Κωστής, Μουσικολόγος, Ἀνθρωπολόγος ἐρευνητής, συγγραφέας, συνθέτης. Θέμα: Στὸ στασίδι καὶ στὸ στούντιο. Οἱ διαφορετικὲς ὄψεις τοῦ Μανώλη Χατζημάρκου στὴν λατρευτικὴ πράξη καὶ στὴν δισκογραφία.

13:00 μμ

Δρ. Ἀνατολικιώτης Διονύσιος, Μουσικολόγος, τυπικολόγος, Δρ Τμὴ-ματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἐπιμελητὴς ἐκδόσεως τῶν «Διπτύχων» της Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος. Θέμα: Ὁ Μανώλης Χατζημάρκος καὶ τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Τυπικό.

13:20 πμ

 Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Β’ Συνεδρίας.

13:45 πμ

Διάλειμμα – Προσφορὰ μεσημβρινοῦ γεύματος.

Γ’ Συνεδρία. Θεματική: «Ὁ Χατζημάρκος ὡς μελουργός, δάσκαλος, παιδαγωγός».

Πρόεδρος: Πέτρος Μπλάνας

14:30 μμ

Γούση Βασιλική, Μουσικολόγος, Πιανίστα, Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς, ὑποψήφια Δρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Α.Π.Θ.. Θέμα: Τὸ μελοποιητικὸ ἔργο τοῦ Ἐμμανουὴλ Χατζημάρκου.

14:50 μμ

Δρ. Σίμος Ἰωάννης, Δρ Μουσικῆς Παιδαγωγικῆς της Μουσικῆς Ἀκαδημίας Σόφιας, Πρωτοψάλτης, τ. Δ/ντὴς Μουσικοῦ Σχολείου Πειραιᾶ, τ. Σχολικὸς Σύμβουλός Μου-σικῶν Ἃ/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Πειραιᾶ, Δύτ. Ἀττικῆς, Δ’ Ἀθήνας, Δωδεκανήσου καὶ Κρήτης – Λαμπρόπουλος Γεώργιος, Πρωτοψάλτης. Θέμα: Οἱ παιδαγωγικὴ διάσταση τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ Ψαλτικῆς Τέχνης μέσα ἀπὸ τὸν Μανώλη Χατζημάρκο.

15:10 μμ

Δρ. Παπαπαναγιώτου Ξανθοῦλα, Δρ Μουσικῆς Παιδαγωγικῆς του Institute of Education τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Λονδίνου, Σύμβουλος Μουσικῶν Ἃ/βάθμιας καὶ Β/βάθμιας Ἐκπαίδευσης Θεσσαλίας. Θέμα: Μανώλης Χατζημάρκος: Ὁ δάσκαλος μέσα ἀπὸ τὰ μάτια μιᾶς μαθήτριας.

15:30 μμ

Ἐρωτήσεις – συζήτηση ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων τῆς Γ’ Συνεδρίας.

15:45 μμ

Ἀνακοίνωση συμπερασμάτων Ἡμερίδας.

Κλείσιμο Ἡμερίδας ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ κ. Ἰγνάτιο.

Λήξη Ἡμερίδας.