Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

 

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ἔχει τὴν τιμὴ νὰ ἀνακοινώσει τὴν φετεινὴ Τιμητικὴ Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου, ἡ ὁποία ἀπαρτίζεται ἀπὸ τοὺς τρεῖς Ὁμότιμους Βυζαντινομουσικολόγους Καθηγητὲς καὶ διδασκάλους τῆς νεώτερης γενιᾶς Ἑλλήνων -καὶ ὄχι μόνον- βυζαντινομουσικολόγων, τοὺς Μουσικολογιωτάτους καὶ Ἐλλογιμωτάτους κ. κ. Γρηγόριο Θ. Στάθη, Ἀντώνιο Ἀλυγιζάκη καὶ Ἀθανάσιο Βουρλῆ, πρὸς τούτοις δὲ καὶ ἀπὸ τὸν Καθηγητὴ Γεώργιο Κουρουπέτρογλου, στὸν ὁποῖο ὁ Τομέας ΨΤΜ τῆς ΑΘΣΒ ὀφείλει πολλὰς καὶ ἐξαιρετικὰς χάριτας γιὰ τὴν ἀνιδιοτελῆ προσφορά του στὴν ἐπιμέλεια καὶ ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση τοῦ 600σέλιδου Τόμου τῶν Πρακτικῶν τοῦ 1ου ΔΔΜΣ τοῦ Τομέα (Ἰούνιος 2014), καθὼς καὶ τοῦ ἑλληνικοῦ καὶ ἀγγλικοῦ φυλλαδίου Περιλήψεων καὶ Βιογραφικῶν Σημειωμάτων ἐκείνου.

 

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γρηγόριος Θ. Στάθης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

Ἀντώνιος Ἀλυγιζάκης, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῆς Ἐπιστήμης καὶ Τέχνης τοῦ Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Ἀθανάσιος Βουρλῆς, Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Γεώργιος Κουρουπέτρογλου, Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Πληροφορικῆς καὶ Τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ἐπικοινωνιῶν καὶ Ἐπεξεργασίας Σήματος.

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ 2ου ΔΜΔΣ


ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 

(Πρόεδρος) Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης, Θεολόγος – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας – Ἐπίκουρος Καθηγητὴς «Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς» τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βαλίλα Γιαννουτάκη, Mth – Γραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Βασιλικ Γούση, Μουσικολόγος – Διπλωματοῦχος Πιανίστα – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ Τίτλου Βυζαντινῆς Μουσικολογίας τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Διδάκτωρ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας στὸ Τμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εὐστάθιος Γραμμένος, Θεολόγος – Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου «Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης» – Λαμπαδάριος τοῦ Ἱ. Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου Βόλου – Καθηγητὴς καὶ Χοράρχης Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Κωστῆς Δρυγιανάκης, Φυσικὸς – Συνθέτης – MSc Κοινωνικῆς Ἀνθρωπολογίας τοῦ ΤμήματοςἹστορίας, Ἀρχαιολογίας καὶ Ἀνθρωπολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης, Τελειόφοιτος τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς Ἀ.Τ.Ἐ.Ἱ. Ἡπείρου – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς.

Ὄλγα Μάνου, Μουσικολόγος (Master Μουσικολόγου Ἐκπαιδευτικοῦ) – Διπλωματοῦχος Ἀνωτέρων Θεωρητικῶν Εὐρωπαϊκῆς Μουσικῆς – Συμβασιοῦχος έργαζόμενη τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ζωὴ Ναούμ, Μουσικός – Διπλωματοῦχος Βυζαντινῆς Μουσικῆς – Διπλωματοῦχος Κιθαρίστα – Ἐρευνήτρια – Συγγραφέας.

Κλαίρη ΝικολάουΓραμματέας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.

Ἀριάδνη Τσαλούχου, Ψυχολόγος – Κάτοχος MSc καὶ Ὑποψήφια Διδάκτωρ τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στὴ Συμβουλευτικὴ καὶ τὸν Ἐπαγγελματικὸ Προσανατολισμό – Ἐπιστημονικῶς Ὑπεύθυνη τοῦ Κέντρου Ὑποστήριξης Ἀπασχόλησης, τοῦ Γραφείου Ἐ-θελω-ντῆ καὶ τοῦ Τοπικοῦ Συμβουλίου Πρόληψης τῆς Παραβατικότητας τοῦ Δήμου Βόλου.

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο

του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας 

της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου

Βόλος, 9 – 11 Ιουνίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

“Από Χορού και Ομοθυμαδόν”

Εξελίξεις και Προοπτικές

της Διεπιστημονικής Έρευνας για την Ψαλτική

 

Το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου είχε ως τίτλο, «Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικώς Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση», αποσκοπούσε δε στην ανάδειξη α) της αναγκαιότητας για αυτοπροσδιορισμό της επιστήμης της μουσικολογίας περί την Ψαλτική, β) των δυνατοτήτων που παρέχονται για διεπιστημονική προσέγγιση αυτής και γ) των δυνατοτήτων τις οποίες η ίδια η Ψαλτική ως εργαλείο προσφέρει στην υποστήριξη άλλων επιστημών. Με το πρώτο αυτό Συνέδριο, λοιπόν, προσεγγίστηκαν οι δυνατότητες για αντιμετώπιση και μελέτη της Ψαλτικής ως μίας αυτοδύναμης επιστήμης, ετέθη το θεωρητικό υπόβαθρο της διεπιστημονικότητας περί αυτήν, ορίστηκαν για πρώτη φορά οι επιστημονικοί κλάδοι (κάποιοι έστω ως προτάσεις) και τα συναφή επιστημονικά αντικείμενα αυτής και, το κυριότερο, αποδείχθηκε ότι υπάρχει ευρύτατο διεπιστημονικό ενδιαφέρον για κάθε είδους συνεργασία και σύμπραξη, προς κάθε ερευνητική κατεύθυνση, προς κοινόν όφελος.

Με το 2ο Διεθνές Μουσικολογικό και Διεπιστημονικό Συνέδριο με τίτλο “Από Χορού και Ομοθυμαδόν” ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας  της  Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου φιλοδοξεί να προκαλέσει επί του πρακτέου συγκεκριμένες προτάσεις διεπιστημονικής συνεργασίας για/περί την Ψαλτική, οι οποίες, ακόμα και άμεσα -σε στρογγυλές τράπεζες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια του Συνεδρίου-, θα διατυπωθούν ως αντικείμενα διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων και θα δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.

Και στην φετινή διοργάνωση, το Συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλες τις επιστημονικές προσεγγίσεις πάνω στην μελέτη της Ψαλτικής Τέχνης. Έτσι, δεν ανακοινώνει περαιτέρω θεματικές ενότητες, αλλά καλεί και προσκαλεί όλες τις επιστήμες (θετικές και θεωρητικές) και όλες τις τέχνες με τις επιμέρους ειδικότητές τους να μελετήσουν το ενδεχόμενο συσχετισμού των γνωστικών αντικειμένων τους με την Ψαλτική Τέχνη. Η Θεολογία, η Φιλοσοφία, η Κοινωνιολογία, η Ανθρωπολογία, η Φιλολογία, η Ιστορία, η Παιδαγωγική, η Νομική, η Ψυχολογία, η Ιατρική, οι Φυσικές Επιστήμες, τα Μαθηματικά, η Πληροφορική, η Τεχνολογία, φυσικά η Μουσικολογία και, γενικώς, όλες οι επιστήμες, μπορούν και καλούνται να βρουν πεδία έρευνας και μελέτης για την Ψαλτική Τέχνη η πτυχές διαδραστικής συνεργασίας με αυτή.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδoς και Αλμυρού, στα Μελισσιάτικα Βόλου, το τριήμερο 9 – 11 Ιουνίου 2016.

Οι προτάσεις για εισηγήσεις, μαζί με τις περιλήψεις τους και το σύντομο βιογραφικό σημείωμα του εισηγητή, θα πρέπει να υποβληθούν στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση  tomeaspsaltikis@gmail.com, το αργότερο μέχρι την 12ηΦεβρουαρίου 2016. Η έκταση των περιλήψεων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 300 λέξεις ενώ των βιογραφικών σημειωμάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 200. Εναλλακτικά, οι προτάσεις μπορούν να υποβληθούν και με το παραδοσιακό ταχυδρομείο, στην διεύθυνση Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών Βόλου – Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας, Τ.Θ. 1308, 38001 Βόλος.

Η επιλογή των εισηγήσεων θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την 22η Φεβρουαρίου 2016.

Η επικύρωση της συμμετοχής, με παράλληλη καταβολή του οικονομικού αντιτίμου, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την 30η Μαρτίου 2016.

Οι εισηγήσεις δεν θα πρέπει να ξεπερνούν σε χρόνο τα 20 λεπτά και θα ακολουθούνται από σύντομη συζήτηση 10 λεπτών.

Οι εισηγήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική η στην αγγλική γλώσσα. ΔΕΝ θα υπάρχει μετάφραση. Όσοι εισηγητές επιλέξουν να μιλήσουν στην ελληνική, παρακαλούνται να υποβάλλουν αγγλική μετάφραση της εισηγήσεώς τους, η έστω εκτενή αγγλική περίληψη αυτής το αργότερο έως την 1η Ιουνίου 2016 σε μορφή αρχείου .doc η .pdf, προκειμένου να διανεμηθεί και να είναι κατανοητή από τους Συνέδρους που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Εναλλακτικά, μπορούν να συνοδεύουν την εισήγησή τους με αρχείο powerpoint στην αγγλική, αλλά θα πρέπει να ενημερώσουν γι’ αυτό εγκαίρως την Οργανωτική Επιτροπή. Ευπρόσδεκτες είναι και οι τυχόν μεταφράσεις των αγγλόφωνων εισηγήσεων στην ελληνική γλώσσα.

Το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο ορίζεται σε 120 € ανά άτομο και περιλαμβάνει δυο διανυκτερεύσεις σε δίκλινα δωμάτια στους Ολυμπιακούς Ξενώνες του Δήμου Βόλου, όλα τα γεύματα και δείπνα από το βράδυ της 9ης Ιουνίου έως και το μεσημέρι της 11ης Ιουνίου, τους καφέδες των διαλειμμάτων, το φάκελο του Συνεδρίου και την είσοδο σε όλες τις καλλιτεχνικές ή άλλες εκδηλώσεις που θα συνοδεύουν το Συνέδριο, καθώς και την δημοσίευση πρακτικών σε ηλεκτρονική μορφή. ΔΕΝ περιλαμβάνει έξοδα για την πιθανή δημοσίευση έντυπων Πρακτικών. Σχετικά με το θέμα της διαμονής, υπάρχει σχετική ευελιξία (για συνέδρους που επιθυμούν διαμονή σε μονόκλινο δωμάτιο η που δεν επιθυμούν να διαμείνουν στους Ολυμπιακούς Ξενώνες), και σχετικές λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν μετά την επιλογή των εισηγήσεων.

Τα πρακτικά θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο σε ηλεκτρονική μορφή, για την τελική δε μορφοποίηση αυτών θα αποσταλούν εγκαίρως συγκεκριμένες σαφείς οδηγίες προς τους εισηγητές. ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΩΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΑΝΩΤΕΡΩ.

Παρακαλούμε για την διάδοση αυτού του μηνύματος σε κάθε πιθανό ενδιαφερόμενο.