Ολοκλήρωση 3ου Σεμιναρίου Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Βοηθητικό υλικό (10.000 θέσεις μελοποιίας)

Εργασίες σεμιναρίου (για επεξεργασία και παράδοση)

Εργασίες σεμιναρίου (για μελέτη)