Παρουσίαση βιβλίου: Κοσμική μουσική στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης

 

Ο Τομέας Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου διοργανώνει παρουσίαση του βιβλίου του Κυριάκου Καλαϊτζίδη «Κοσμική μουσική στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης (ιε´- ιθ´ αι.)». Το βιβλίο αυτό αποτελεί έκδοση της διδακτορικής διατριβής του Κυριάκου Καλαϊτζίδη (που εκπονήθηκε το 2011 με επιβλέποντα καθηγητή τον Γρηγόρη Θ. Στάθη) και εκδόθηκε πρόσφατα από το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας στη σειρά Μελέτες. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 3 Ιουνίου, ώρα 8.00 μ.μ. διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ο σύνδεσμος για την παρακολούθηση είναι https://zoom.us/j/97118450914

Ομιλητές στην εκδήλωση θα είναι ο Θωμάς Αποστολόπουλος, αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ε.Κ.Π.Α. και ο συγγραφέας Κυριάκος Καλαϊτζίδης, αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Χαιρετισμό θα απευθύνουν ο Κωνσταντίνος Χαριλ. Καραγκούνης, αναπληρωτής Καθηγητής της Α.Ε.Α. Αθηνών, Διευθυντής του Τομέα Ψαλτικής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου και ο Αχιλλεύς Χαλδαιάκης, Καθηγητής, Κοσμήτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. και Γραμματευς του Ι.Β.Μ.

Continue reading “Παρουσίαση βιβλίου: Κοσμική μουσική στη χειρόγραφη παράδοση της ψαλτικής τέχνης”

Τίτλος βιβλίου 2020

2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη

« …ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως
δειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»

Νέο Σύγγραμμα τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β.

Ἐκδόθηκε πρόσφατα (Δεκέμβριος 2020) ἀπὸ τὸν Ἐκδοτικὸ Οἶκο ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ Ι.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη, www.ek.gr, info@ek.gr ), τὸ σύγγραμμα γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τομέα, Κωνσταντίνου Χαριλ. Καραγκούνη, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…» – Συναγωγὴ ἄρθρων, μελετῶν καὶ δοκιμίων γιὰ τὴν ἱερὰ Ψαλμωδία καὶ τὴν Ψαλτικὴ Τέχνη».

Σύγγραμμα – μονογραφία, κδόσεις ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΙΚΕ, Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020, σελίδες 224.

ISBN : 978-960-599-351-1

Κωδικὸς Βιβλίου στὸν ΕΥΔΟΞΟ: 94951750).

Ἐπιμέλεια ἐκδόσεως – σελιδοποίηση: Κων/νος Χαριλ. Καραγκούνης.

Continue reading “2020, «…ὅπως ἂν δυνηθῶμεν, ἀπερισπάστως ᾄδειν τε καὶ ψάλλειν, καὶ ἐξομολογεῖσθαί Σοι…»”

3ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Απριλίου 2021

3ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ καὶ ΜΕΛΟΠΟΙΪΑΣ

Ἐκκλησιαστικὸ καὶ Κοσμικὸ Ὕφος καὶ Ἦθος στὴν Ψαλτική
(ἤτοι· περὶ Γενῶν καὶ Εἰδῶν Μελοποιίας καὶ περὶ μελικῶν «Θέσεων»)

Θεωρητικὴ τεκμηρίωση καὶ Πρακτικὴ ἄσκηση τῆς ἐκκλησιαστικῆς μελοποιίας καὶ σημειογραφίας
_________________

Τὸ σεμινάριο θὰ πραγματοποιηθεῖ ἀπὸ τὸν Ἀναπληρωτὴ Καθηγητὴ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν καὶ Διευθυντὴ τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀ.Θ.Σ.Βόλου,
Κωνσταντῖνο Χαριλ. Καραγκούνη

Continue reading “3ο Σεμινάριο Ψαλτικής Τέχνης και Μελοποιΐας, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Απριλίου 2021”

4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο: Κατά Τόπους Ψαλτικές Παραδόσεις

Tο 4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο του
Τομέα Ψαλτικής και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Βόλου, με τίτλο «Κατά Τόπους Ψαλτικές Παραδόσεις», πραγματοποιήθηκε
διαδικτυακά από τις 7 ως τις 9 Φεβρουαρίου 2021.

Το Συνέδριο διερεύνησε τη γεωγραφία της ψαλτικής της βυζαντινής
παράδοσης χθες και σήμερα, αντιμετωπίζοντας θέματα μεθοδολογικά,
δεοντολογικά και ιστοριογραφικά, ζητήματα κωδικολογίας και
παλαιογραφίας, ζητήματα ύφους και μορφολογίας, θέματα ερμηνείας και
επιτέλεσης σε τοπικές παραδόσεις, δισκογραφίας, προσαρμογής του
βυζαντινού μέλους σε άλλες γλώσσες κλπ. Παρουσιάστηκαν 35 εισηγήσεις
από ισάριθμους συνέδρους, ενώ οι ακροατές του Συνεδρίου ξεπέρασαν τους
100. Ένας αριθμός εισηγήσεων ασχολήθηκε με θέματα μελέτης του κατά
τόπους αποθησαυρισμένου χειρόγραφου υλικού, ενώ σημαντικό ποσοστό
αφιερώθηκε σε βιογραφικά στοιχεία προσώπων του τελευταίου αιώνα, αρκετά
από τα οποία έχουν αφήσει και ηχογραφήσεις αρχειακές ή και
δημοσιευμένες, ενώ κάποιοι από τους εισηγητές έθεσαν το θέμα αν η
τοπικότητα αποτελεί πράγματι επιθυμητό στοιχείο για την βυζαντινή
ψαλτική ή κρίνεται ως εξοβελιστέα. Ανάμεσα στους ομιλητές υπήρξαν
διακεκριμένοι διδάσκοντες πανεπιστημίων, υποψήφιοι διδάκτορες και
μεταπτυχιακοί φοιτητές αλλά και ανεξάρτητοι ερευνητές. Τιμώμενο πρόσωπο
του Συνεδρίου υπήρξε ο καλύμνιος πρωτοψάλτης, άρχων μαΐστωρ της Μεγάλης
του Χριστού Εκκλησίας, Γεώργιος Χατζηθεοδώρου.

Continue reading “4ο Διεθνές Μουσικολογικό και Ιεροψαλτικό Συνέδριο: Κατά Τόπους Ψαλτικές Παραδόσεις”

Πρόγραμμα 4ου Διεθνούς Μουσικολογικού καὶ Ἱεροψαλτικού Συνεδρίου

Για να δείτε το Φυλλάδιο  Προγράμματος, Περιλήψεων και Βιογραφικών πατήστε εδώ.

 

Οι κωδικοί συμμετοχής για την σύνδεσή σας στο Συνέδριο, μαζί με αναλυτικές και σαφείς οδηγίες, θα αποσταλούν έως το Σάββατο.

Ανακοίνωση για το 4ο ΔΜΙΣ του Τομέα ΨΤΜ της ΑΘΣΒ

Ανακοινώνεται στους κ.κ. Εισηγητές του 4ου ΔΜΙΣ του Τομέα ΨΤΜ της ΑΘΣΒ, ότι το Συνέδριό μας του προσεχούς Φεβρουαρίου, λόγω της ενεστώσης ανάγκης και της ιδιαίτερης υγειονομικής καταστάσεως, πρόκειται να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, Θεού θέλοντος και επιτρέποντος, φυσικά.

Επειδή, θέλουμε να “προϋπολογίσουμε” τις ηλεκτρονικές συμμετοχές και παρακολουθήσεις του Συνεδρίου και να υπολογίσουμε το εύρος της πλατφόρμας που θα χρειαστεί το Συνέδριο, παρακαλούμε, όσοι προτίθεστε να συμμετέχετε στο e-Συνέδριό μας, συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο
https://forms.gle/W5ARw8qnRUaYi9CH6, καταβάλλοντας, συγχρόνως και το συμβολικό τέλος συμμετοχής των 05.00 Ευρώ, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, που θα βρείτε στην Φόρμα Συμμετοχής.

Παρακαλούμε, φροντίστε να μοιράστε το λίνκ σε όσους φοιτητές σας, συναδέλφους ή συνεργάτες σας θα μπορούσαν να ενδιαφέρονται για το Συνέδριό μας. Μετά τη συμπλήρωση της δήλωσής σας, θα σας αποσταλεί ο σύνδεσμος εισόδου στο Συνέδριο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Φόρμα Συμμετοχής στο συνέδριο, θα παραμείνει ανοιχτή έως την 31η Ιανουαρίου 2021. Όσοι δεν δηλώσουν εγκαίρως συμμετοχή, θα κινδυνεύσουν να μην μπορούν να εισέλθουν στο Συνέδριο εάν η πλατφόρμα κορεστεί.

Καλή μας διαδικτυακή αντάμωση.

e-Πρακτικὰ Συνεδρίου

Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 3ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καῖ Διεπιστημονικὸ Συνέδριo
τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία


Τὸν Τόμο τῶν Πρακτικῶν τοῦ Συνεδρίου, μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ΕΔΩ

Ἀναβολὴ τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ. Συνεδρίου τοῦ Τομέα γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2021


 

Ἀναβολὴ τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ. Συνεδρίου τοῦ Τομέα γιὰ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2021

Παράταση Προθεσμίας Ὑποβολῆς Προτάσεων


Ἀπὸ τὴν Ὀργανωτικὴ καὶ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. ἀνακοινώνεται ὅτι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς πρόσφατης καὶ τῆς τρέχουσας περιόδου, θεωρήθηκε σκόπιμο νὰ ἀναβληθεῖ ἡ πραγματοποίηση τοῦ Συνεδρίου. Γιὰ τὸν Τομέα, τὴν Ἀ.Θ.Σ.Β. καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος ἀποτελεῖ χαρὰ καὶ εὐλογία ἡ διὰ ζώσης ἐπικοινωνία καὶ συνεργασία τῆς ἐλληνικῆς καὶ διεθνοῦς βυζαντινομουσικολογικῆς κοινότητας στὸν Βόλο. Ὅμως, ἡ ἀσφάλεια πάντων πρέπει νὰ εἶναι -καὶ ὄντως εἶναι- πρωταρχικό ζητούμενο. Ὡς ἐκ τούτου, ἀποφασίστηκε ἡ πραγματοποίηση τοῦ 4ου Δ.Μ.Ἱ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. κατὰ τὸ διάστημα 7 – 10 Φεβρουαρίου 2021, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτρέποντος καὶ συνεργοῦντος.

Ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ ἀνακοινώσεις ἢ ἀναρτήσεις posters παρατίνεται, βεβαίως, ἕως τὴν Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2020, ἡ δὲ ἐπιλογὴ τῶν προτάσεων ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ θὰ ὁλοκληρωθεῖ ἕως τὴν Παρασκευὴ 11 Δεκεμβρίου 2020. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι παρακαλοῦνται να συμπληρώσουν τὴν εἰδικὴ φόρμα, τὴν ὁποία θὰ βροῦν στὸν ἑξῆς σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpuAsbPUINy1Av_1TDiIWHTArWdCec0cjWnbq777HQ86bfcA/viewform 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Ἐπειδὴ ὁ άριθμὸς τῶν ἕως τώρα ὑποβλειθησῶν προτάσεων εἶναι ἤδη μεγάλος, σὲ περίπτωση ὑπέρβασης τῶν χρονικῶν δυνατοτήτων τοῦ Συνεδρίου ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπιφυλάσσεται εἴτε νὰ τηρήσει σειρὰ προτεραιότητας εἴτε νὰ παρατείνει τὶς ἡμέρες ἐργασιῶν τοῦ Συνεδρίου.

Ὅλες οἱ λοιπὲς λεπτομέρειες ἰσχύουν ὅπως ἀκριβῶς εἶχαν ἀνακοινωθεῖ ἀρχικῶς.

Βλ. https://tomeaspsaltikis.gr/el/δ-διεθνὲς-μουσικολογικὸ-καὶ-ἱεροψα/  

 

Καλό καλοκαίρι σὲ ὅλους καὶ καλὴ άντάμωση στὴν πανέμορφη Πορταριά τὸν Φεβρουάριο.

 

Γιὰ τὴν Ὀργ.Ἐπ.

ΚΧΚ

ϖ

Ανακοίνωση


Δ΄ Διεθνές Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέα


ΝΕΑ Παράταση Προθεσμίας Ὑποβολῆς Προτάσεων

(λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν τῆς περιόδου)

 

Ἀπό τον Τ.Ψ.Τ.Μ. ἀνακοινώνεται ὅτι, λόγῳ τῶν εἰδικῶν συνθηκῶν ποὺ βιώνουμε, παρατείνεται ἐκ νέου ἡ προθεσμία ὑποβολῆς προτάσεων γιὰ τὸ Δ΄ Δ.Μ.Ι.Σ. ὡς και τὴν Κυριακή31 Μαΐου 2020.
Παρακαλοῦνται, οἱ ἐνδιαφερόμενοι νὰ ὑποβάλουν τὶς προτάσεις τους ἀπευθείας στὸν ἑξῆς σύνδεσμο καὶ ἀποκλειστικὰ σὲ αὐτόν:
Ἐκ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου