Ναοὺμ Ζωή


Ζωή Ναούμ.


 

Γεννήθηκε στὸν Βόλο, τὸ ἔτος 1960, καὶ ἀπεφοίτησε ἀπὸ τὸ 2ο Λύκειο Θηλέων το 1978. Έλαβε πτυχίο καθώς καὶ ἐπάρκεια στὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα, Πτυχίο με βαθμὸ Ἄριστα Δέκα παμψηφεὶ καὶ διάκριση στὴν κλασσικὴ κιθάρα, μὲ δάσκαλο τὸν διεθνῶς γνωστὸ κιθαρίστα Γιῶργο Φουντούλη, καθὼς καὶ Δίπλωμα μὲ βαθμὸ Ἄριστα Δέκα παμψηφεὶ στὴν Βυζαντινὴ Μουσικὴ, μὲ δάσκαλο τὸν Κωνσταντῖνο Χαρ. Καραγκούνη, Ἐπίκουρο Καθηγητὴ Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν. Ἐργάστηκε ἐπί 15ετία σὲ ὠδεῖο, ἔχει λάβει μέρος σὲ πολυάριθμα Φεστιβὰλ καὶ Σεμινάρια κλασσικῆς μουσικῆς καὶ ἐπίσης σὲ Σεμινάρια καὶ Συνέδρια Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας. Ὑπῆρξε μέλος πολυφωνικῶν χορωδιῶν καὶ ἀπὸ το 2012 ἱδρυτικό καὶ τακτικὸ μέλος τοῦ Βυζαντινοῦ Χοροῦ Ψαλτριῶν «ΑΙ ΑΔΟΥΣΑΙ». Τέλος, ἔχει συμμετάσχει ὡς λημματογράφος στὴν μουσικολογικὴ ὀμάδα τῆς Μεγάλης Ὀρθόδοξης Χριστιανικῆς Ἐγκυκλοπαιδείας, γιὰ τὴν ὁποία συνέταξε ἀρκετὲς προσωπογραφίες Ἱεροψαλτῶν τῆς νεώτερης καὶ σύγχρονης Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, ἐνῶ κατὰ καιροὺς ἀρθρογραφεῖ καὶ στὸν ἡμερήσιο τύπο τῆς Μαγνησίας.