2005/11ος, Ἡ συμβολὴ τοῦ «Ε.Δ.Ρ.Α.Μ.Ε.» στὴ διάσωση τῆς μουσικῆς παράδοσης του Κεραμιδίου

Ἄρθρο του δ/ντοῦ τοῦ Τομέα στο Περιοδικό «ΜΑΓΝΗΣΙΑ: Γράμματα – Ἐπιστῆμες – Τέχνες – Πολιτισμός«, ἑξαμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Κοινωνικῆς Παρέμβασης καὶ Πολιτισμοῦ (ΕΚΠΟΛ) τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Μαγνησίας, Νοέμβριος 2005, σελ. 73 – 81. Τo  ἄρθρο μπορεῖτε να τό δεῖτε ἢ και να κατεβάσετε ἀπό τόν ἑπόμενο σύνδεσμο

2006/05ος, Γύρω ἀπὸ τὶς Χορωδιακὲς καὶ Συμφωνικὲς Ἑρμηνεῖες Παραδοσιακῆς Μουσικῆς

Ἄρθρο τοῦ δ/ντοῦ τοῦ Τομέα στὸ Περιοδικὸ «ΜΑΓΝΗΣΙΑ: Γράμματα – Ἐπιστῆμες – Τέχνες – Πολιτισμός», ἑξαμηνιαία ἔκδοση τῆς Ἑταιρείας Κοινωνικῆς Παρέμβασης καὶ Πολιτισμοῦ (Ε.Κ.ΠΟΛ.) τῆς Νομαρχιακῆς Αὐτοδιοίκησης Μαγνησίας, Μάϊος 2006, σελ. 140 – 144. Τo  ἄρθρο μπορεῖτε να τό δεῖτε ἢ και να κατεβάσετε ἀπό τόν παρόντα σύνδεσμο.