Μουσικολογικὲς Δράσεις τῆς Ι.Μ.Δ. καὶ τοῦ Σ.Ι.Β.

Στὴν παροῦσα σελίδα

μὲ τὸν τίτλο “Προ-Ιστορία”

θὰ βρεῖτε πληροφορίες γιὰ τὶς μουσικολογικὲς δράσεις

τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ,

τὶς ὁποῖες διοργάνωσε

ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου,

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης,

γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου,

ὡς Μέλος τοῦ Δ.Σ. αὐτοῦ.