1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης τῆς Ἱ.Μ.Δ.

Ἱ. Μητρόπολις Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου

1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης

Συνεδριακὸ Κέντρο Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος – Μελισσιάτικα

Βόλος, 1η Ὀκτωβρίου 2007

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 

Στὸν Βόλο, τὴν 1η Ὀκτωβρίου τοῦ 2007, ἡμέρα Δευτέρα, μὲ ἀφορμὴ τὴν μνήμη τοῦ ὁσίου πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους, προστάτου τῆς τάξεως τῶν ἱεροψαλτῶν, ὁ Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Βόλου καὶ Μαγνησίας “Ἰωάννης ὁ Κουκουζέλης” -τοῦ ὁποίου σήμερα ἔχω τὴν τιμή, νὰ ἀποτελῶ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου, διανύοντας τὴν τρίτη θητεία μου σὲ αὐτό, πλέον ὡς Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων (στὸ παρελθὸν διετέλεσα ἐπίσης Εἰδικὸς Γραμματεὺς καὶ Κοσμήτωρ)-, ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος καὶ Ἁλμροῦ, κ. Ἰγνατίου καὶ διὰ τῆς εὐγενοῦς συνδρομῆς καὶ συνεπικουρίας τοῦ ἁγίου Πρωτοσυγκέλλου πανοσιολογιωτάτου ἀρχιμανδρίτου π. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, διοργάνωσε τὴν 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης μὲ θέμα “Ἡ σύγχρονη Ψαλτικὴ Τέχνη στὴν Ὀρθόδοξο Λατρεία”. Ἡ Ἡμερίδα πραγματοποιήθηκε στὸ ὑπερσύγχρονο Συνεδριακὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος στὰ Μελισσιάτικα Βόλου καὶ εἶχε ὡς ἐπισήμους προσκεκλημένους δύο καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν, τὸν καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀθανάσιο Βουρλῆ καὶ τὸν λέκτορα τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αἰδεσιμολογιώτατο πρωτοπρεσβύτερο π. Σπυρίδωνα Ἀντωνίου. Στὰ πλαίσια αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος ἐτελέσθη μέγας πανηγυρικὸς ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μοδέστου Μελισσιατίκων, στὴν ὁποία χοροστάτησε ὁ Σεβασμιώτατος Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος καὶ ἔψαλαν δύο Χοροὶ ἱεροψαλτῶν, ὑπὸ τὴν χοραρχία τοῦ Πρωτοψάλτου καὶ τοῦ Λαμπαδαρίου τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ Βόλου κύριοι Μιχαὴλ Μελέτης καὶ Εὐστάθιος Γραμμένος, ἀντιστοίχως.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δημητριάδος ἀπέστειλε πρὸς τοὺς πανοσιολογιωτάτους και αἰδεσιμολογιωτάτους ἐφημερίους αὐτῆς τὸ ἑξῆς ἐπεῖγον ἐγκύκλιον σημείωμα μὲ ἀριθμὸ ἐξερχομένου ἐγγράφου 1541/26-09-2007 καὶ θέμα “Κοινὴ Σύναξη Ἐφημερίων καὶ Ἱεροψαλτῶν”, τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ καὶ τὸ πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδος:

«Ἀγαπητοί μου πατέρες καὶ ἀδελφοί,

Συγκαλοῦμε, τὴν Δευτέρα 1η Ὀκτωβρίου ἐ.ἕ., στὸ Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας καὶ ὤρα 5:00 τὸ ἀπόγευμα, Σύναξη μὲ τὴ συμμετοχὴ ἁπάντων τῶν ἐφημερίων καὶ τῶν ἱεροψαλτῶν τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱ. Μητροπόλεως, μὲ τὴν ἀφορμὴ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλους, προστατῶν τῶν ἱεροψαλτῶν, σύμφωνα μὲ τὸ ἀκόλουθο πρόγραμμα:

– Ὥρα 17:00, Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Μοδέστου Μελισσατίκων, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ. Ἰγνατίου.

– Μετάβαση στὸ Συνεδριακὸ Θεσσαλίας.

– Χαιρετισμὸς ἀπὸ τὸν πρόεδρο τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου κ. Πέτρο Μπλάνα.

– Α’ Εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Αἰδεσ/τατο Πρωτοπρεσβύτερο Σπυρίδωνα Ἀντωνίου, Λέκτορα τοῦ Τμήματος Ποιμαντικῆς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μὲ θέμα «Κληρικοὶ καὶ Ψαλτικὴ Τέχνη».

– Β’ Εἰσήγηση ἀπὸ τὸν Ἐλλογιμώτατο κ. Ἀθανάσιο Βουρλῆ, Καθηγητή τοῦ Τμήματος Κοινωνικῆς Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανε-πιστημίου Ἀθηνῶν μὲ θέμα «Δόγμα καὶ μέλος στὴ Βυζαντινὴ Ψαλμωδία».

– Γ’ Εἰσήγηση ἀπὸ τὸν κ. Κων/νο Καραγκούνη, θεολόγο καὶ Δρ. Βυζαντινῆς Μουσικολογίας μὲ θέμα «Οἱ ἀπὸ τὸν 18ο καὶ 19ο αἰῶνα ἀλλοιώσεις τῆς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ οἱ ἐπιπτώσεις τους στὴν Θεία Λατρεία».

– Διάλογος ἐπὶ τῶν εἰσηγήσεων.

– Παρουσίαση τοῦ ἔργου καὶ τῶν προοπτικῶν τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Μητροπόλεώς μας.

– Σύνοψη συμπερασμάτων ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο.

– Παράθεση Δείπνου.

Παρακαλεῖσθε, λοιπόν, νὰ ἐνημερώσετε τοὺς ἱεροψάλτες σας σχετικῶς. Ἐπίσης, σᾶς ὑπενθυμίζουμε ὅτι ἐξαιτίας τῆς σημαντικότητας τοῦ θέματος τῆς ἐκδηλώσεως γιὰ τὴν λειτουργικὴ ζωὴ τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας, ἡ παρουσία ὅλωντῶν κληρικῶν καὶ τῶν ἱεροψαλτῶν μας θεωρεῖται ἐπιβεβλημένη καὶ ὑποχρεωτική.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

 Ὁ Μητροπολίτης, ὁ Δημητριάδος Ἰγνάτιος.»

Στὴν ἔναρξη τῆς Ἡμερίδος ὀ Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου καὶ Πρόεδρος τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος κ. Πέτρος Μπλάνας ἀπηύθυνε τὸν ἑξῆς χαιρετισμό:

«Σεβασμιώτατε,

πανοσιολογιώτατοι καὶ αἰδεσιμολογιώτατοι πατέρες,

ἀξιότιμοι κύριοι καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν μας Σπουδῶν,

κ. συνάδελφοι, μέλη τοῦ Δ.Σ. τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου,

κ.κ. καθηγηταὶ τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱ. Μ. Δημητριάδος καὶ χοράρχαι τοῦ Χοροῦ Ψαλτῶν τοῦ Συνδέσμου,

ἀγαπητοὶ συνάδελφοι ἱεροψάλτες,

κυρίες καὶ κύριοι,

Ὡς Πρόεδρος τοῦ Συνδέσµου Ἱεροψαλτῶν τῆς Ι. Μητροπόλεως Δηµητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ χαιρετίζω τὴν παροῦσα 1η Ηµερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης, ποὺ διοργανώνεται σήµερα στὸ θαυµάσιο αὐτὸ Συνεδριακὸ Κέντρο µὲ πρωτοβουλία τοῦ Συλλόγου µας καὶ ὑπὸ τὴν αἰγίδα τοῦ Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου µας κ.κ. Ἰγνατίου μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑορτὴ ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ προστάτου ἁγίου τῆς τάξεώς μας, τοῦ Ὁσίου πατρὸς ἠμῶν Ἰωάννου Μαΐστορος τοῦ Κουκουζέλη.

Τὸ νέο Δ.Σ. τοῦ Συνδέσµου Ἱεροψαλτῶν Βόλου, τὸ ὁποῖο ἀνεδείχθη ἔπειτα ἀπὸ ἀρχαιρεσίες, ποὺ πραγµατοποιήθηκαν στὸ Βόλο τὴν 13η Ἰουνίου 2007, συγκροτήθηκε σὲ σώµα ὡς ἑξῆς:

Πρόεδρος: Πέτρος Μπλάνας

Α’ Ἀντιπρόεδρος: Εὐστάθιος Γραμμένος

Β’ Ἀντιπρόεδρος: Γεώργιος Καραλῆς

Γενικὸς Γραμματεύς: Κωνσταντῖνος Κομισόπουλος

Ταμίας: Εμμανουήλ Κυριακίδης

Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων: Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Κοσμήτωρ: Σάββας Παπαδόπουλος

Ἡ παροῦσα Ἡμερίδα εἶναι ἡ πρώτη ἀπὸ μία σειρὰ μεγάλων καὶ σημαντικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ὁραματίζεται νὰ πραγματοποιήσει τὸ νέο Δ.Σ.

 Γνωρίζω, Σεβασµιώτατε, τὴν ἀγωνία ποὺ σᾶς διακατέχει γιὰ τὰ ὅσα συντελοῦνται στὴν ἱερά µας λατρεία. Παρακαλῶ νὰ ἔχετε κατὰ νοῦ τὰ μεγάλα προβλήματα τοῦ κλάδου μας, καὶ δὲν ἐννοῶ μόνο τὰ οἰκονομικὰ αὐτὴ τὴ φορά, καὶ νὰ εὑρίσκεστε στὸ πλευρό μας, ὥστε καὶ ἡ τάξις τῶν Ἱε-ροψαλτῶν τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος νὰ συνεχίσει νὰ διακονεῖ μὲ ἀγάπη καὶ αὐταπάρνηση τὰ ἱερὰ ἀναλόγια.

Σεβασμιώτατε, ὡς ἱεροψάλτες συναισθανόμαστε τὶς ἐλλείψεις μας, γνωρίζουμε, ὅμως, τὸ ἐνδιαφέρον σας καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά σας, γι’ αὐτὸ περιμένουμε πολλὲς παρόμοιες Ἡμερίδες καὶ Συνέδρια καὶ συνάξεις, διότι ἀναγνωρίζουμε, ὅτι ἡ ἀναβάθμιση τῆς τάξεως τῶν Ἱεροψαλτῶν πρέπει πρῶτα νὰ περάσει ἀπὸ τὴν ἐπιμόρφωσή μας.

Καλωσορίζω, λοιπόν, τοὺς ἀξιότιμους καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν μας Σχολῶν, ποὺ εἶχαν τὴν καλοσύνη, νὰ ἀνταποκριθοῦν στὴν πρόσκληση τοῦ Σεβασμιωτάτου, γιὰ νὰ συμμετάσχουν στὴν παροῦσα Ἡμερίδα. Χαιρετίζω, ἐπίσης, τὴν παρουσία ὅλων τῶν παρευρισκομένων πατέρων καὶ προϊσταμένων τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν, διότι τὰ προβλήματα τῆς θείας λατρείας, μᾶς ἀφοροῦν ὅλους καὶ πρέπει νὰ τὰ ἀντιμετωπίσουμε ἀπὸ κοινοῦ μὲ ἀγάπη καὶ ἀλληλοκατανόηση.

Τέλος, καὶ ὑπὸ τὴν ἰδιότητά μου τοῦ Προέδρου τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ἱεροψαλτῶν Ἑλλάδος μεταφέρω τὶς εὐχὲς τῶν μελῶν τοῦ Δ.Σ. τῆς Ὁμοσπονδίας γιὰ τὴν ἑορτὴ τοῦ Συνδέσμου μας καὶ τοὺς χαιρετισμούς τους γιὰ καλὴ ἐπιτυχία τῆς παρούσης Ἡμερίδος.

Καλὴ ἐπιτυχία καὶ ἀπὸ μένα.»

Χαιρετίζοντας καὶ ἐγὼ τὴν πολὺ σημαντικὴ αὐτὴ πρωτοβουλία τοῦ Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Μαγνησίας καὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Δημητριάδος, ἂς μοῦ ἐπιτραπεῖ, νὰ διαβεβαιώσω αὐτό, ποὺ διεπίστωσα κατὰ τὴν προεργασία γιὰ τὴν ἑτοιμασία αὐτῆς τῆς ἡμερίδος, ὡς μέλος τῆς ὀργανωτικῆς ὀμάδος, ὅτι ἀποτελεῖ καρπὸ τῆς ποιμαντικῆς ἀγωνίας τοῦ Μητροπολίτου Δημητριάδος κ.κ. Ἰγνατίου καὶ τοῦ ζωηροῦ ἐνδιαφέροντος τοῦ Πρωτοσυγκέλλου π. Δαμασκηνοῦ Κιαμέτη, γιὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν ὸρθόδοξη λατρεία. Ὅλοι, βεβαίως, συμφωνοῦμε, ὅτι ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη εἶναι ἀναπόσπαστο στοιχεῖο αὐτῆς, δὲν γνωρίζω, ὅμως, πόσοι συμφωνοῦμε, ὅτι ἀποτελεῖ ἀναγωγικό, σωστικὸ ἀλλὰ καὶ ποιμαντικὸ μέσο, τὸ ὁποῖο εἴτε ἀγνοοῦμε, εἴτε κακοποιοῦμε, εἴτε ἀφήνουμε ἀνεκμετάλλευτο…

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης

Βόλος, 1η Ὀκτωβρίου 2007

Μνήμη τῶν ὁσίων πατέρων Ρωμανοῦ τοῦ μελωδοῦ,

Ἰωάννου τοῦ Κουκουζέλη καὶ Γρηγορίου τοῦ νέου Κουκουζέλη.