2014.01.30, ἹΜΔ, Ἑορτὴ Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τιμή πρ.Δ/ντριας Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου Εὐανθίας Πέτρου


Τιμὴ τῆς τ. Διευθύντριας τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου,

τῆς φιλολόγου κας Εὐανθίας Πέτρου,

ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Παιδείας καὶ τῶν Γραμμάτων, τὴν 30η Ἰανουαρίου 2014,

στὴν καθιερωμένη ἐτήσια ἐκδήλωση πρὸς τιμὴν ἐπιφανῶν Βολιωτῶν Ἐκπαιδευτικῶν

μὲ ἀφορμὴ τὴν ἑόρτιο Σύναξη τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱ.Μ.Δημητριάδος


Τὸ κείμενο τοῦ πανηγυρικοῦ τῆς ἡμέρας

ποὺ ἐξεφώνησε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Τομέα, μὲ τίτλο

«Σὺ εἶ …Πέτρου,

καὶ ἐπὶ ταύτην τὴν πέτραν οἰκοδομήσω μου …μουσικὴν παιδείαν»

μπορεῖτε νὰ δεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ Ε Δ Ω