Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου

2ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καῖ Διεπιστημονικὸ Συνέδριo
τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου
Βόλος, 9 – 11 Ἰουνίου 2016 // Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

«Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν»
ξελίξεις καὶ Προοπτικὲς τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

Continue reading “Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ 2ου ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ΑΘΣ Βόλου”

2017.11.24, Σκόπια, “Η Ψαλτική στις Ορθόδοξες Εκκλησίες”

Ολοκλήρωση Συνεδρίου

Στα Σκόπια της πΓΔΜ πραγματοποιήθηκε, στις 24 και 25 Νοεμβρίου, το 19 ο Διεθνές Συμπόσιο Βαλκανικής Λαογραφίας, με τίτλο «Παράδοση και σύγχρονα θέματα στα Βαλκάνια», που οργανώθηκε από το επιστημονικό Ινστιτούτο Λαογραφίας «Μάρκο Τσεπενκόφ» του Πανεπιστημίου «Άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος» των Σκοπίων. Ο Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου εκπροσωπήθηκε από τον επιστημονικό συνεργάτη του, Κωστή Δρυγιανάκη, που μίλησε με θέμα «Η ψαλτική στις Ορθόδοξες εκκλησίες: Προφορικότητα και μουσικός εγγραμματισμός, ευρήματα και ανακατασκευές. Μια εθνογραφική προσέγγιση», θέτοντας θέματα για την απουσία, ουσιαστικά, της εθνογραφικής έρευνας στο χώρο της ψαλτικής και τους δρόμους που ακολούθησε η σχετική μουσικολογική έρευνα. Ακολουθεί η περίληψη της ανακοίνωσης.

Continue reading “2017.11.24, Σκόπια, “Η Ψαλτική στις Ορθόδοξες Εκκλησίες””

2017.05.23, 2η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

Συνέδριο  2η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση-Ἡμερίδα τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

  Θεματική   «Α΄ Κορ 15, 42: Οὕτω καὶ ἡ ἀνάστασις τῶν νεκρῶν. Σπείρεται ἐν φθορά, ἐγεί-ρεται ἐν ἀφθαρσία»

  Διοργάνωση   Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν

  Τόπος, Χρόνος  Κηφισιὰ Ἀθηνῶν, 23/05/2017 (Αἴθουσα Ἐκδηλώσεων Ἀ.Ἐ.Ἀ.Ἀ.)

  ­να­κοί­νω­ση  «Τὰ σημάδια τῶν Φθορῶν τῆς ἐκκλησιαστικῆς μουσικῆς σημειογραφίας καὶ ὁ ρόλος τους στὴ βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ σύγχρονη μελοποιία»

  Πε­ρί­λη­ψη  Ἀπὸ τὴν πρώτη ἐμφάνιση τῆς μουσικῆς σημειογραφίας γιὰ τὴν καταγραφὴ τῆς βυζαντινῆς ἐκκλησιαστικῆς Ψαλτικῆς Τέχνης, τὸν 10ο αἰῶνα, ἕως καὶ τὴν σύγχρονη ἐν χρήσει Νέα Μέθοδο ἀναλυτικῆς σημειογραφίας τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, τὰ σημάδια μὲ τὴν ὀνομασία ΦΘΟΡΑΙ ἔχουν ἀδιάλειπτη παρουσία δέκα καὶ πλέον αἰώνων στὸ σημειογραφικὸ – θεωρητικὸ γίγνεσθαι αὐτῆς. Ποιές μελοποιητικὲς ἀνάγκες ἀπαίτησαν τὴν ἐπινόηση αὐτῶν τῶν σημαδίων σὲ τόσο πρώιμη ἐποχή; Ποιός ὁ ρόλος τους στὴν βυζαντινή, μεταβυζαντινὴ καὶ σύγχρονη μελοποιία; Πόσο ἀπαραίτητα εἶναι σήμερα στὴν σύγχρονη μελοποιητικὴ καὶ διδακτικὴ πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης;

  Ἐκδόθηκε  ἐργασία εἶναι ὁλοκληρωμένη καὶ ἀναμένονται ὁδηγίες μορφοποιήσεώς της γιὰ ὑποβολή της πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τῆς Ἡμερίδος.

   

Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Γ΄ ΔΜἹΣ

3ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:

«…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…»

Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία

Βόλος, Τετάρτη 30 Μαΐου (ἀπόγευμα) – Σάββατο 02 Ἰουνίου (μεσημέρι) 2018

Συνεδριακὸ Κέντρο Θεσσαλίας – Μελισσιάτικα Βόλου

 

Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου μὲ χαρὰ ἀνακοινώνει τὴν διοργάνωση στὸ Βόλο τοῦ 3ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Ἱεροψαλτικοῦ Συνεδρίου μὲ τίτλο, «“…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…” – Προϋποθέσεις καὶ Δεξιότητες γιὰ τὴν Ἱερὰ Ψαλμωδία στὴν Ὀρθόδοξη Λατρεία».

Τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου φέτος ἔχουμε τὴν τιμὴ νὰ ἀποτελοῦν οἱ κ.κ. Καθηγητές:

  • Ἀποστολόπουλος Θωμᾶς (Ἀναπληρωτὴς Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐ.Κ.Π.Ἀ. – ΤομέαςΤεχνολογίας τοῦ Ἤχου, Μουσικοπαιδαγωγικῆς καὶ Βυζαντινῆς Μουσικολογίας), Πρόεδρος τῆς Ἐπιστημονικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου.
  • Γιαννόπουλος Ἐμμανουήλ (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σποουδῶν τῆς Σχολῆς Καλῶν Τεχνῶν τοῦ Ἀ.Π.Θ. – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Μουσικολογία μὲ ἐξειδίκευση στὴν Ψαλτικὴ Τέχνη»),
  • Στρουμπάκης Μιχαήλ (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Ἱστορικὴ Βυζαντινὴ Μουσικολογία»),
  • καὶ ὁ Δ/ντὴς τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, Καραγκούνης Κωνσταντῖνος (Ἐπίκουρος Καθηγητὴς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν – Γνωστικὸ Ἀντικείμενο «Βυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Μουσική)

 

Οἱ προτάσεις γιὰ ἀνακοινώσεις, μαζὶ μὲ τὶς περιλήψεις τους καὶ τὸ σύντομο βιογραφικὸ σημείωμα τοῦ εἰσηγητῆ (δὲν θὰ πρέπει νὰ ὑπερβαίνουν συνολικά τὶς 500 λέξεις), θὰ πρέπει νὰ ὑποβληθοῦν στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου μέσω τῆς ἠλεκτρονικῆς διεύθυνσης τοῦ Τομέα ΨΤΜ τῆς ἈΘΣ Βόλου, [email protected] , τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 02 Φεβρουαρίου 2018.

ἐπιλογὴ τῶν εἰσηγήσεων θὰ ἀνακοινωθεῖ ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου τὸ ἀργότερο μέχρι τὴν Παρασκευὴ 23 Φεβρουαρίου 2018.

 

Ἐκ τῆς Ὀργανωτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Συνεδρίου

Τεχνική Διεύθυνση

 

Υπεύθυνοι Τεχνικής Διεύθυνσης

Παναγιώτης Γεωργακόπουλος
Computer Science Bachelor Degree at the National and Kapodistrian University of Athens, Department of Informatics and Telecomunications Athens, Greece
Computer Science Master Degree of Digital Systems Security at theUniversity of Piraeus, Department of Digital Systems, Piraeus, Greece

Αλέξανδρος Ιατρίδης
Mechanical Engineering Diploma & PhD at University of Thessaly, Volos, Grece
Computer Science Master Degree at the University of Manchester, UK

 

 

 

2016.12.02, Χανιά, 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

  Συνέδριο 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

   Θεματική  «Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη στὴ Σύγχρονη Ἐκκλησιαστικὴ καὶ Κοινωνικὴ Πραγματικότητα»
   Διοργάνωση   Σύνδεσμος Ἱεροψαλτῶν Νομοῦ Χανίων Κρήτης «Γεώργιος ὁ Κρής»
   Τόπος, Χρόνος  Χανιὰ Κρήτης, 02-04/12/2016 (Πνευματικὸ Κέντρο Ἱ.Ναοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος Χαλέπας Χανίων)
   ­να­κοί­νω­ση  «Τὸ ΟΛΟΝκαὶ τὰ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ στὴν Ψαλτική»
   Πε­ρί­λη­ψη  Ἡ ἀνανέωση, ἀναμόρφωση, ἴσως – ἴσως ἡ ἀποκατάσταση τῆς Ψαλμῳδίας ὡς λατρευτικῆς τέχνης, δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μόνο ἀπὸ τὴ βαθιὰ καὶ εὐρεῖα γνώση τῆς θεωρίας τῆς μουσικῆς, τῆς ἱστορίας ἢ τῆς παλαιογραφίας, ἀλλὰ ἀπαιτεῖ, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, τὴ μελέτη καὶ τὴν υἱοθέτηση τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων τῆς Ψαλμῳδίας, ὅπως αὐτὲς παραδίδονται ἀπὸ τὸν Κυριακό, ἀποστολικὸ καὶ πατερικὸ λόγο. Ἄραγε, ὑπάρχει ἕνα “ὅλον” στὴν Ψαλτικὴ καὶ τί εἶναι αὐτό; Ποιὰ εἶναι τὰ ἐπιμέρους στοιχεῖα ποῦ συνθέτουν τὸ «ὅλον» στὴν Ψαλμῳδία; Πῶς συσχετίζεται ἡ Ψαλμῳδία ὡς «ὅλον», μὲ τὴν ἔννοια τοῦ «Ὅλου» στὴν Ὀρθόδοξο θεολογία;
Ἐκδόθηκε   Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

Β’ Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης

B’ Ιεροψαλτικό Συνέδριο Κρήτης,
Η Ψαλτική Τέχνη στη Σύγχρονη Εκκλησιαστική και Κοινωνική Πραγματικότητα
Χανιά, 2-4 Δεκεμβρίου 2016

Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης
Ἐπίκουρος Καθηγητὴς Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν.
Διευθυντὴς τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου.
Δ/νση Κατοικίας: Ἀμοργοῦ 6Β – Τ.Κ. 385 00 – Βόλος – Τηλ. Κινητό: 6947774647 – E-mail: kxkaragou[email protected]

  

ΤΟ «ΟΛΟΝ» ΚΑΙ ΤΑ «ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ» ΣΤΗΝ ΨΑΛΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

 Η ανανέωση, αναμόρφωση, ίσως-ίσως η αποκατάσταση της Ψαλμωδίας ως λατρευτικής τέχ-νης, δεν μπορεί να γίνει μόνο από τη βαθιά και ευρεία γνώση της θεωρίας της μουσικής, της ιστορίας ή της παλαιογραφίας, αλλά απαιτεί, πρώτα απ’ όλα, τη μελέτη και την υιοθέτηση των θεολογικών προϋποθέσεων της Ψαλμωδίας, όπως αυτές παραδίδονται από τον Κυριακό, αποστολικό και πατερι-κό λόγο. Άραγε, υπάρχει ένα «ολον» στην Ψαλτική και τί είναι αυτό; Ποιά είναι τα επιμέρους στοιχεία που συνθέτουν το «όλον» στην Ψαλμωδία; Πώς συσχετίζεται η Ψαλμωδία ως «όλον», με την έννοια του «Όλου» στην Ορθόδοξο θεολογία;

Στο εν λόγω συνέδριο ο Δ/ντής του Τομέα συμμετείχε με την εξής Κεντρική Ομιλία:
ΚΧΚ, Ανακοίνωση 2ου Ιεροψαλτικού Συνεδρίου Κρήτης (Χανιά)

 

2016.10.14, Ε΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

Συνέδριο  Ε΄ Συ­νέ­δρι­ο Ἁλ­μυ­ρι­ω­τι­κῶν Σπου­δῶν

  Θεματική  «Ἱστορία – Ἀρχαιολογία – Λαογραφία Ἀχαΐας Φθιώτιδας»

  Διοργάνωση   Φι­λάρ­χαι­ος Ἑ­ται­ρεί­α Ἁλ­μυ­ροῦ «Ἡ Ὄ­θρυς»

   Τόπος, Χρόνος   Ἁλ­μυ­ρὸς Μαγνησίας, 14-16/10/2016

  ­να­κοί­νω­ση  «Ὁ Βυζαντινὸς Ἐκκλησιαστικὸς Μελουργὸς Λέων Ἀλμυριώτης – Μιὰ πρώτη ἀπόπειρα συνδέσεώς του μὲ τὸν Ἁλμυρὸ Μαγνησίας»

    [ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΟ: Ἡ μελέτη ἀποτελεῖ συλλογικὸ ἔργο μετὰ τοῦ υἱοῦ μου Χαριλάου Κ. Καραγκούνη, τελειοφοίτου, τότε, τοῦ Τμήματος Λαϊκῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τοῦ Τ.Ἐ.Ἱ. Ἠπείρου.]

  Πε­ρί­λη­ψη  Στοὺς βυζαντινοὺς καὶ μεταβυζαντινοὺς χειρόγραφους κώδικες Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς ἀνθολογοῦνται, σὺν τοῖς ἄλλοις, καὶ μερικὲς μελοποιήσεις ἐκκλησιαστικῶν λατρευτικῶν ὕ-μνων, οἱ ὁποῖες ἀποδίδονται σὲ ἕναν ὄχι τόσο γνωστό, οὔτε ἰδιαιτέρως ἀνθολογημένο μελουργὸ μὲ τὴν ἐπωνυμία Λέων Ἀλμυριώτης. Πρόκειται, σαφῶς γιὰ πρόσωπο τῆς βυζαντινῆς περιόδου, πιθανότατά των πλησίον της Ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως αἰώνων, τοῦ ὁποίου, πάντως, τὰ ἔργα ἀνθολογοῦνται καὶ στὰ ἐκκλησιαστικὰ μουσικὰ χειρόγραφά της μεταβυζαντινῆς περιόδου. Μὲ βάση τὴν ἐπωνυμία Ἀλμυριώτης καὶ ἀρχικῶς μόνο μὲ αὐτή, γίνεται στὴν παροῦσα εἰσήγηση μιὰ πρώτη ἀπόπειρα συνδέσεως τοῦ ἐν λόγω μελουργοὺ μὲ τὸν Ἁλμυρό της Μαγνησίας. Ἂν ἀποδειχθεῖ κάτι τέτοιο, τότε θὰ διευρύνει ἀκόμη περισσότερο τὶς γνώσεις τῆς ἐπιστήμης τῆς Βυζαντινῆς Μουσικολογίας γιὰ τὴν ψαλτικὴ παράδοση τῆς περιοχῆς, μάλιστα δὲ γιὰ ἕνα πολὺ μεγάλο βάθος χρόνου. Ποιὰ κωδικολογικὰ καὶ λοιπὰ ἱστορικὰ δεδομένα μποροῦν νὰ στηρίξουν ἢ νὰ ἀπορρίψουν τὴν ἀνωτέρω πρόταση;.

  Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἔχει κατατεθῆ πρὸς ἔκδοση στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου.
Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.

2016.06.09, 2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Συνέδριο 2ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ καὶ Διεπιστημονικὸ Συνέδριο

Θεματική  «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν – Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική»

  Διοργάνωση   Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου, μὲ τὴν αἰγίδα τῆς Ἱ.Μητροπόλεως Δημητριάδος καὶ Ἁλμυροῦ

  Τόπος, Χρόνος  Βόλος, 09-11/06/2016 (Συνεδριακὸ Κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΙΑ»)

  ­να­κοί­νω­ση  «Ο θεολογικς διδασκαλίες το γίου ωάννου το Σιναΐτου περ Ψαλμωδίας,πως ποτυπώνονται στν συγγραφ ατο “Κλίμαξ τν ρετν”»

  Πε­ρί­λη­ψη  Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ συγγραφέας τῆς «Κλίμακος», ὁ ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Αἰ-κατερίνης τοῦ Σινᾶ, εἶναι ὁ συγγραφέας τῆς περίφημης ἀσκητικῆς συγγραφῆς «Ἡ Κλίμαξ τῶν Ἀρετῶν». Στὸ κλασσικὸ αὐτὸ ἔργο, ὁ Ἅγιος Ἰωάννης περιγράφει μία σοφὴ μέθοδο, διὰ τῆς ὁποίας ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐγείρεται ἀπὸ τὸν ὕπνο τῆς ραθυμίας καὶ νὰ πλησιάζει τὸν Θεό, διὰ τῆς πνευματικῆς ζωῆς. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς μάχης μὲ τὸ ἐγώ του, ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ ἀνέβει μία ἀνοδικὴ πορεία τριάντα ἀρετῶν, προκειμένου νὰ φθάσει στὰ τελευταῖα σκαλοπάτια τῆς «Κλίμακος», ποὺ εἶναι ἡ πίστη, ἡ ἐλπίδα καί, τελικῶς, ἡ ἀγάπη. Σύμφωνα μὲ τὶς διδασκαλίες τῶν ὀρθοδόξων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας, ἡ Ψαλμωδία εἶναι ἕνα πολύτιμο ἐργαλεῖο, ἕνα ἀπαραίτητο ὄργανο καὶ βοήθημα γιὰ ὅποιον ἐπιθυμεῖ νὰ σώσει τὴν ψυχή του. Πρόκειται γιὰ ἕνα ἐξαιρετικὸ μέσο προσευχῆς, εὐχαριστίας καὶ δοξολογίας τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ. Ἐντούτοις, ὁ Ἰωάννης τῆς Κλίμακος δὲν περιγράφει μόνον τὶς θετικὲς ἐπιδράσεις τῆς Ψαλμωδίας στὴν ἀνθρώπινη ψυχή, ἀλλά, ἐπίσης, προειδοποιεῖ τὸν πιστὸ γιὰ τοὺς κινδύνους, τοὺς ὁποίους μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει, ὅποιος δὲν κάνει σωστὴ χρήση τῆς Ψαλμωδίας. Αὐτὸ συμβαίνει, διότι στὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ ὑπάρχουν πολλὰ πάθη, ὅπως, ἐγωισμός, ἐγωπάθεια, ἐγωκεντρικότητα, ὑπερηφάνεια, ὑπεροψία, κενοδοξία, οἴηση, φιλαρέσκεια καὶ ἄλλα, τὰ ὁποῖα μποροῦν νὰ μετατρέψουν τῆς Ψαλμωδία ἀπὸ ὄργανο σωτηρίας σὲ ὄργανο ἀπωλείας καὶ θανάτου τῆς ψυχῆς.

  Ἐκδόθηκε  Ἡ παροῦσα Κεντρικὴ Ὁμιλία ἐκδόθηκε δίγλωσση, σὲ Ἑλληνικὴ καὶ Ἀγγλικὴ γλῶσσα (σὲ δίστηλο κείμενο στὶς σελ. 25-68 καὶ ὁ Χαιρετισμὸς τοῦ Συνεδρίου στὶς σελ. 12-14), στὰ Ἠλεκτρονικὰ Πρακτικὰ τοῦ Συ­νεδρίου. Ἐπιμελητὲς Ἐκδόσεως: Κωνσταντῖνος Χαριλ. Καραγκούνης – Κωστὴς Δρυγιανάκης, ἔκδοση Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπου-δῶν Βόλου, ἐκδόσεις «ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΔΗΜΗ-ΤΡΙΑΔΟΣ», Βόλος Δεκέμβριος 2017, σελίδες 470 (ISBN-13: 978-618-82650-7-3). Ὁ Τόμος τῶν Ἠλεκτρονικῶν Πρακτικῶν εἶναι ἀναρτημένος στὸν ἰστότοπο τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. τῆς Ἀ.Θ.Σ.Β. (www.tomeaspsaltikis.gr) ἐδῶ: (https://tomeaspsaltikis.gr/el/ἠλεκτρονικὰ-πρακτικὰ-τοῦ-2ου-δμδσ-το/ ).

 

2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

Συνέδριο  Διεθνὲς Συνέδριο

Θεματική  «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία»

Διοργάνωση  Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν.

Τόπος, Χρόνος   Ἀθῆναι, 1314/05/2016 (Σύλλογος Κωνσταντινουπολιτῶν, Καλλιθέα)

  ­να­κοί­νω­ση  «Ἐπιρροὲς τῆς νεώτερης Κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Παραδόσεως. Ἡ περίπτωση τῆς Θεσσαλικῆς Μαγνησίας»

  Πε­ρί­λη­ψη  Ἡ Κωνσταντινούπολη θεωρεῖται -καί, βέβαιως, ὄχι ἀδίκως- ἡ κοιτίδα τῆς ὕστερης Βυζαντινῆς καὶ Μεταβυζαντινῆς ψαλτικῆς παραδόσεως, μία παράδοση ἡ ὁποία ἀρρήκτως ἐπιβίωσε -ἔπειτα ἀπὸ μακρὰ σειρὰ θρησκευτικῶν, ἱστορικῶν, πολιτισμικῶν καὶ ἀνθρωπολογικῶν ἐξελίξεων- ἕως τὴν νεώτερη καὶ σύγχρονη φάση τῆς ἱστορίας τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Στὶς ἀρχὲς τοῦ Κ΄ αἰῶνος ἡ ἀνάπτυξη τῶν νέων τεχνολογικῶν ἀνακαλύψεων εὐνόησε τὶς πρῶτες ἠχητικὲς καταγραφὲς τῆς κωνσταντινουπολίτικης Ψαλτικῆς Τέχνης, ἐπιφέροντας ὡς πρωτόγνωρες συνέπειες, ἀφενός, τὴν πλατιὰ διάδοση αὐτῆς σε ὅλον τὸν ὀρθόδοξο χριστιανικὸ κόσμο καὶ/ἀλλά, ἀφετέρου, τὴν ἔναρξη τῆς τυποποιήσεώς της, καθὼς καὶ τὴν, ὑπὸ τὴν ἐπίδραση αὐτῆς, τυποποίηση τῶν ποικίλων κατὰ τόπους περιφερειακῶν ψαλτικῶν παραδόσεων. Τί συνέβαινε, ὅμως, ἕως τὴν ἐποχὴ αὐτή, εἰδικότερα κατὰ τὴν λεγόμενη νεώτερη ἱστορικὴ φάση της (ὅλος ὁ ΙΘ΄ αἰώνας); Ἡ κωνσταντινουπολίτικη ψαλτικὴ παράδοση ἦταν ἄγνωστη στὸν εὐρύτερο Ἑλλαδικὸ χῶρο; Ὑπῆρξαν ἐπιρροὲς τῆς ἐν λόγω παραδόσεως στὰ τοπικὰ ψαλτικὰ ὕφη καί, ἐὰν ναί, βάσει ποίων δυνάμεων καὶ αἰτίων ἐπήρχοντο οἱ ἐπιρροὲς αὐτές; Ἡ μελέτη τῆς τοπικῆς ψαλτικῆς παραδόσεως τῆς θεσσαλικῆς Μαγνησίας σὲ τί μπορεῖ νὰ διαφωτίσει τὴν σχετικὴ ἔρευνα καὶ ποιές ἀπαντήσεις μπορεῖ νὰ δώσει στὰ δύο ἀνωτέρω ἐρωτήματα; Μπορεῖ ἡ Μαγνησία νὰ ἀποτελέσει ἀντιπροσωπευτικὸ ἐρευνητικὸ δεῖγμα γιὰ τὴν μελέτη τῆς νεώτερης καὶ σύγχρονης Ψαλτικῆς Τέχνης τῶν κατὰ τόπους ἑλληνορθοδόξων ἐκκλησιαστικῶν κοινοτήτων καὶ νὰ ὁδηγήσει σὲ γενικότερα ἐπιστημονικὰ συμπεράσματα;

  Ἐκδόθηκε  Ἡ ἐργασία ἐκδόθηκε στὰ Πρακτικὰ τοῦ Συνεδρίου, τὰ ὁποῖα κυκλοφόρησαν μὲ τίτλο «Ἡ Κωνσταντινούπολη στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Λογοτεχνία. 13 – 14 Μαΐου 2016», ἀπὸ τὸν Σύλλογο Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν (ἔτος ἱδρύσεως 1928 – Βραβεῖο Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν), ἐπιμέλεια ἐκδόσεως Δρ Χαράλαμπος Μηνάογλου, Ἀθῆναι 2018, σελ. 337-375.

Τὸ pdf τῆς ανακοινώσεως μπορεῖτε να βρεῖτε καὶ νὰ κατεβάσετε ἀπὸ ΕΔΩ.