Programme of the 1st IIMC


ΤΗΕ PROGRAMME OF THE VOLOS’ MUSICOLOGICAL CONFERENCE 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Τομέας Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών
Department of Psaltic Art and Musicology of the Volos Academy for Theological Studies.
1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Μουσικολογικό Συνέδριο
«Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση.»
1st International Interdisciplinary Musicological Conference
“The Psaltic Art as an Autonomous Science: Scientific branches – Related Scientific fields –
– Interdisciplinary Collaborations and Ιnteraction.”

Under the aegis of the Holy Metropolis of Demetrias and Almyros
and with the kind support of the Municipality of Volos


29.6.2014 – ΒΡΑΔΥ / 29.6.2014 – EVENING

20:30
Επίσημη Έναρξη του Συνεδρίου / Conference inauguration
Καλωσόρισμα επισήμων από τον Διευθυντή της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Παντελή Καλαϊτζίδη.
Welcoming greeting by the Director of the Volos Academy for Theological Studies, Pantelis Kalaitzidis.
Χαιρετισμός από τον Διευθυντή του Τομέα Ψαλτικής Τέχνης και Μουσικολογίας της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, Κωνσταντίνο Χαριλ. Καραγκούνη.
Greeting by the Director of the Department of Psaltic Art and Musicology of the Volos Academy for Theological Studies, Konstantinos Charil. Karagounis.
Χαιρετισμός από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ιεροψαλτών Βόλου «Ιωάννης ο Κουκουζέλης», Ευστάθιο Γραμμένο.
Greeting by the President of the Volos Chanters Association “John the Koukouzelis”, Efstathios Grammenos.
Χαιρετισμοί πολιτικών επισήμων.
Greetings by the representatives of public authorities.
21:00
Ομιλία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δημητριάδος και Αλμυρού, κ. Ιγνατίου
και Κήρυξη Ενάρξεως των Εργασιών του Συνεδρίου.
Welcoming address by His Eminence the Bishop of Demetrias and Almyros Ignatius,
and the official opening of the Conference.
21:15
Παρουσίαση της νέας εκδόσεως του Τομέα ΨΤΜ, του Τόμου Πρακτικών του Συμποσίου
για τον Ομότιμο Καθηγητή Μουσικολογίας του Ε.Κ.Π.Α. Γρηγόριο Θ. Στάθη (Φεβρουάριος 2012).
Presentation of the new publication of the Department of Psaltic Art and Musicology,
the Proceedings of the Symposium in honor of Professor emeritus Gregorios Th. Stathis (February 2012).
 
Παραλαβή του Τόμου από τον Καθηγητή Γρηγόριο Θ. Στάθη.
Χαιρετισμός τού Συνεδρίου από τον Γρ. Θ. Στάθη, Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής.
Acceptance of the Proceedings volume by Professor Gregorios Th. Stathis
and greeting from him,as the President of the Scientific Committee.
21:30
Κεντρική Ομιλία / Keynote Address
Ωραίον και Αγαθόν. / The Beautiful and the Good.
Ομότιμος Καθηγητής Φιλοσοφίας του Ε.Κ.Π.Α. Γρηγόριος Κωσταράς.
Professor Εmeritus of N.C.U.A. Gregorios Kostaras.
22:00
Δεξίωση των επισήμως προσκεκλημένων, των Επιτροπών και Εισηγητών τουΣυνεδρίου.
Reception of the official guests, of the members of the Committees and of the Conference speakers.

30.6.2014 – ΠΡΩΙ / 30.6.2014 – MORNING
07:00 – 09:45
Αρχιερατική Θεία Λειτουργία της Συνάξεως των Δώδεκα Αποστόλων στον Ιερό Ναό Αγίου Μοδέστου Μελισσιατίκων.
Episcopal Divine Liturgy on the occasion of the Feast of the Twelve Apostles in the Church of St. Modestus in Melissiatika.
10:00 – 10:30
ΑΦΙΞΕΙΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ (Συνεδριακό Κέντρο Ι. Μητροπόλεως Δημητριάδος, Μελισσιάτικα).
ARRIVAL – REGISTRATION (Conference Centre of Thessaly, Melissiatika).
ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 1st SESSION.
Προεδρεύων: Γρηγόριος Θ. Στάθης / Chairman: Gregorios Th. Stathis
10:30 – 11:00
Κωνσταντίνος Χαριλ. Καραγκούνης / Konstantinos Charil. Karagounis
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) Η Ψαλτική Τέχνη ως Αυτόνομη Επιστήμη: Επιστημονικοί Κλάδοι – Συναφή Επιστημονικά Αντικείμενα – Διεπιστημονικές Συνεργασίες, Διαθεματικότητα και Διάδραση. / The Psaltic Art as an Autonomous Science: Scientific branches – Related Scientific fields – Interdisciplinary Collaborations and Ιnteraction.
11:00 – 11:20
Αγαμέμνων Τέντες / Agamemnon Tentes
Προτάσεις για μία διεπιστημονική προσέγγιση της καθ’ ημάς μουσικολογίας βάσει προσφάτων τάσεων στην διεθνή έρευνα των επιστημών περί τον άνθρωπο / Proposals for a multidisciplinary approach of the musicological branch dealing with Greek Church Music under recent trends in international humanistic research.
11:20 – 11:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση επί της Κεντρικής Ομιλίας και της πρώτης Εισηγήσεως / Questions – Discussion on the keynote address and on the first presentation.
11:30 – 11:50
Fr. Alexandrel Barnea / π. Αλέξανδρος Μπαρνέα
Church Music of Byzantine Tradition. Support and Garment for the Liturgical – Dogmatical Word. A Theological Point of View. / Η Εκκλησιαστική Μουσική της Βυζαντινής Παράδοσης. Στήριξη και ένδυμα για τον Λειτουργικό – Δογματικό λόγο. Μια Θεολογική Άποψη.
11:50 – 12:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
12:00 – 12:20
Fr. Marius Tepelea / π. Μάριος Τεπελέα
Aspects regarding music and cult in early Christianity / Απόψεις σχετικά με τη μουσική και τη λατρεία στον πρώιμο Χριστιανισμό.
12:20 – 12:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
12:30 – 13:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές) / COFFEE BREAK
ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 2st SESSION.
Προεδρεύων: π. Αλέξανδρος Μπαρνέα / Chairman: Fr. Alexandrel Barnea
13:00 – 13:20
Θωμάς Αποστολόπουλος / Thomas Apostolopoulos
Παρατηρήσεις περί Διδακτικής της ψαλτικής, οργανολογίας και θεωρίας διαστημάτων στο ‘Παναρμόνιον’ του Κ. Ψάχου / Notes on Psaltiki teaching, Organology and Interval Theory using K. Psahos’s “Panarmonion” as a basis.
13:20 – 13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:30 – 13:50
Αντώνιος Κωνσταντινίδης – Αθανάσιος Στογιαννίδης / Antonios Konstantinidis – Athanasios Stogiannidis
Λογιοσύνη και παράδοση, παιδαγωγικές όψεις και διδακτικά προβλήματα της Ψαλτικής τέχνης. / Scholarship and tradition, pedagogical aspects and educational problems in the Psaltic art.
13:50 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:00 – 14:20
Ιωάννης Σαμψάκης / Ioannis Sampsakis
Επαγγελματική φωνή και διαταραχές φωνήσεως σε επαγγελματίες χρήστες φωνής. / Professional Voice and Voice Disorders in Professional Chanters.
14:20 – 14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:30 – 14:50
Δημοσθένης Φιστουρής / Dimosthenis Fistouris
Η τέχνη του ψάλλειν και τα ζητήματα τεχνικής της φωνής. / The art of singing Byzantine chant and vocal technical issues.
14:50 – 15:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
15:00 – 16:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (γεύμα) / LUNCH BREAK
16:00 – 18:15 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ / AFTERNOON BREAK
30.6.2014 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ / 30.6.2014 – EVENING
18:15 – 18:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (καφές) / ARRIVAL (coffee)
ΤΡΙΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 3rd SESSION.
Προεδρεύων: π. Μάριος Τεπελέα / Chairman: Fr. Marius Tepelea
18:30 – 18:50
Γεώργιος Χατζηθεοδώρου / Georgios Hatzitheodorou (μέσω Skype)
Παλαιοί Δωδεκανήσιοι Εκκλησιαστικοί Μουσικοί. / Older Dodecanesian Ecclesiastical Musicians (cantors – composers – theoreticians).
18:50 – 19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
 19:00 – 19:20
Gordana Blagojević / Γκόρντανα Μπλαγκόγιεβιτς
Byzantine church music as a field for ethnological and anthropological research / Η Βυζαντινή Εκκλησιαστική Μουσική ως πεδίο Εθνολογικής και Ανθρωπολογικής Μελέτης.
19:20 – 19:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
19:30 – 19:50
Alexandra Budu / Αλεξάνδρα Μπούντου
The Process of Standardization of the Church Music of Byzantine Tradition in Romania / Η διαδικασία τυποποίησης της Εκκλησιαστικής Μουσικής της Βυζαντινής Παράδοσης στην Ρουμανία.
19:50 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:00 – 20:20
Μαρία Αλεξάνδρου / Maria Alexandrοu
O Μαΐστωρ των μαϊστόρων μέσα από τον καθρέφτη της Προθεωρίας της Παπαδικής / The ‘Master of the masters’ through the mirror of music theory. St John Koukouzeles and the protheory of the Papadike.
20:20 – 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:30 – 21:00
Ομάδα Παλαιογραφίας Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Α.Π.Θ. / Study Group for Byzantine Musical Palaeography from the School of Music Studies of the A.U.Thessaloniki.
(Παρουσίαση) / (Presentation) Βυζαντινή μουσική για στρατιωτικούς αγίους / Byzantine Music for Warrior Saints.
21:00 – 21:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
21:15 ΤΕΛΟΣ Α’ ΗΜΕΡΑΣ (δείπνο) / END OF THE 1st DAY (dinner)

1.7.2014 – ΠΡΩΙ / 1.7.2014 – MORNING
08:30 – 08:45 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ARRIVAL
ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 4th SESSION.
                   Προεδρεύων: Θωμάς Αποστολόπουλος / Chairman: Thomas Apostolopoulos
08:45 – 09:15
Διονύσιος Μπιλάλης Ανατολικιώτης / Dionysios Bilalis Anatolikiotis
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) Η Ψαλτική Τέχνη ως λειτουργικό βίωμα. (Η διαθεματική σύνδεσις της Ψαλτικής με τον κλάδο της πρακτικής Θεολογίας) / The Psaltic Art as a Liturgical Experience (The interdisciplinary connection between chanting and practical theology.)
09:15 – 09:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
09:30 – 09:50
Dušanka Jelenković Vidović / Ντουσάνκα Γιελενκόβιτς Βίντοβιτς
(Public) Feminine Side of Orthodox Sacred Music in Serbia / (Δημόσια) Γυναικεία Θέση στην Ορθόδοξη Μουσική στη Σερβία
09:50 – 10:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:00 – 10:20
Κωνσταντίνος Σιάχος / Konstantinos Siachos
Repertorium γραφέων ελληνικών μουσικών κωδίκων. / Repertorium of Codex–Writers of Greek Chanting music.
10:20 – 10:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:30 – 10:50
Μιλτιάδης Παππάς / Miltiadis Pappas
Η βιβλιογραφία της Ελληνικής Εκκλησιαστικής Μουσικής. Σημείο αναφοράς – προοπτικές – οργάνωση – αξιολόγηση. / The bibliography of Greek Ecclesiastic Music. Reference point – perspectives – organizing – evaluation.
10:50 – 11:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:00 – 11:20
Χρήστος Καρύδης / Christos Karydis
Προληπτική Συντήρηση Εκκλησιαστικού Αρχειακού Υλικού. / Preventive Conservation of Ecclesiastical Archive Material
11:20 – 11:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές) / COFFEE BREAK
ΠΕΜΠΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 5th SESSION.
Προεδρεύουσα: Μαρία Αλεξάνδρου / Chairwoman: Maria Alexandrou
12:00 – 12:20
Βασιλική Γούση / Vasiliki Gousi
                   Ανάλυση μέλους: Διεπιστημονικές προσεγγίσεις / Analysis of Byzantine Chant: Interdisciplinary approaches.
12:20 – 12:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
12:30 – 12:50
Γεώργιος Κωνσταντίνου / Georgios Konstantinou
Η διαστηματική προσέγγιση του Δευτέρου ήχου στην εκκλησιαστική μελοποιία. / An Intervallic Approach to Mode 2.
12:50 – 13:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:00 – 13:20
π. Νεκτάριος Πάρης / Fr. Nektarios Paris
Η εκτέλεση της Ψαλτικής κατά τον Στυλιανό Χουρμούζιο / Chanting Performance according to Stylianos Chourmouzios.
13:20 – 13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:30 – 13:50
Zamfira Irina Danila / Ζαμφίρα Ειρήνη Ντανίλα
Contributions to the adaptation to Romanian of chants in the 3rd volume of the Antologhia by Nectarie Frimu / Παρατηρήσεις στην προσαρμογή στη Ρουμανική γλώσσα των ύμνων του 3ου τόμου της Ανθολογίας του Νεκτάριου Φρίμου.
13:50 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:00 – 14:20
Adrian Sirbu / Αντριάν Σιρμπού
The kathisma-prosomion “Tον τάφον Σου Σωτήρ”, by Mihalache Bucureșteanul (ms Lavra Z26). An Important Argument in Favour of Kathisma Belonging to the Diphonic First Mode (νάος) / Το κάθισμα-προσόμοιο «Τον τάφον Σου Σωτήρ», του Mihalache Bucureșteanul (χφ Λαύρας Z26) – Μία σημαντική διαφωνία μέσα σε ένα Κάθισμα που ανήκει στο Δίφωνο Πρώτο Ήχο (νάος).
14:20 – 14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:30 – 15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (γεύμα) / LUNCH BREAK
15:30 – 18:30 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ / AFTERNOON BREAK
1.7.2014 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ / 1.7.2014 – EVENING
18:30 – 18:45 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (καφές) / ARRIVAL (coffee)
ΕΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 6th SESSION.
Προεδρεύων: π. Νεκτάριος Πάρης / Chairman: Fr. Nektarios Paris
18:45 – 19:05
Ivana Perković / Ιβάνα Πέρκοβιτς (μέσω Skype)
Music in Serbian sacred medieval literature / Η μουσική στη σερβική ιερή μεσαιωνική λογοτεχνία.
19:05 – 19:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
19:15 – 19:45
Μιχάλης Στρουμπάκης / Michalis Stroumpakis
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) «Από χορού μετά των βαστακτών»: Η αξιοποίηση των επιμέρους κλάδων της Βυζαντινής Μουσικολογίας στη διδασκαλία και την πρακτική έκφραση της Ψαλτικής Τέχνης. Η σύζευξη Θεωρίας και Πράξης στο Πρόγραμμα Ψαλτικής της ΑΕΑΗΚ / “Choir along with Vastaktes”: The development of sectors of Byzantine musicology in teaching and the practiceal expression of psalmody. The combination of Theory and performance in the Program of University Ecclesiastical Academy of Herakleion Crete.
19:45 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:00 – 20:20
Ανδρέας Γιακουμάκης / Andreas Giakoumakis
Δημοτική Παραδοσιακή μουσική: Διάδοση και πρακτική εφαρμογή νεώτερων ανακαλύψεων στον τομέα της Δημοτικής Παράδοσης. / Demotic folk music; spread and practical application of mew discoveries in the field of demotic Tradition.
20:20 – 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:30 – 20:50
Αντώνιος Μποτονάκης / Andonios Botonakis
Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική διαδικασία της Ψαλτικής Τέχνης στο Πρόγραμμα Ψαλτικής της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Ηρακλείου Κρήτης / The use of Information Communications Technology (ICT) during the learning procedure of the Byzantine Psaltic Art, and of music as a whole, at the University Ecclesiastical Academy of Heraclion Crete, Department of Ecclesiastical Music and Chantic Art.
20:50 – 21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
21:00 ΤΕΛΟΣ B’ ΗΜΕΡΑΣ (δείπνο) / END OF THE 2nd DAY (dinner)

2.7.2014 – ΠΡΩΙ / 2.7.2014 – MORNING
08:45 – 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ARRIVAL
ΕΒΔΟΜΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 7th SESSION.
Προεδρεύων: Μιχάλης Στρουμπάκης / Chairman: Michalis Stroumpakis

09:00 – 09:20

Jordan Banev Krasimirov / Ιορδάνης Μπάνεβ Κρασιμίροβ
Byzantine chant and its scientific approach: Possibilities and limitations / Το ανατολικό άσμα και η επιστημονική του προσέγγιση: δυνατότητες και όρια.
09:20 – 09:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
09:30 – 09:50
Ιωάννης Πλεμμένος / Ioannis Plemmenos
Εκκλησιαστική μουσική και λαογραφική έρευνα: η αναθέρμανση μιας παλιάς σχέσης. / Ecclesiastical music and folklore research: the revival of an old relation.
09:50 – 10:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:00 – 10:20
Irina Chudinova / Ειρήνη Τσουντίνοβα
Sound and the Memory of the Place: Soundscapes of the Island Monasteries of the Russian North. / Άκουσμα και μνήμη ενός τόπου: Ηχητικός χάρτης νησιώτικων μοναστηριών του Ρωσικού Βορρά.
10:20 – 10:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:30 – 10:50
Κωστής Δρυγιανάκης / Costis Drygianakis
Όψεις της ψαλτικής στον ψηφιακό κόσμο / Aspects of Psaltiki in the digital world.
10:50 – 11:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:00 – 11:20
Svetlana Kujumdzieva / Σβετλάνα Κουγιουμτζίεβα
Graeco-Slavic Contacts ιn Psaltic Art: The Case οf Metropolitan Serafim οf Bosnia / Οι Ελληνο-Σλαβικές σχέσεις στην Ψαλτική Τέχνη: Η περίπτωση του Σεραφείμ Μητροπολίτη της Βοσνίας.
11:20 – 11:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές) / COFFEE BREAK
ΟΓΔΟΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 8th SESSION.
Προεδρεύων: Ιωάννης Πλεμμένος / Chairman: Ioannis Plemmenos

 

12:00 – 12:20
Svetlana Filaretova / Σβετλάνα Φιλαρέτοβα (μέσω Skype)
Church singing in the Russian cadet corps: past and present / Η Ψαλτική στις Ρωσικές Στρατιωτικές Σχολές: Παρελθόν και παρόν.
12:20 – 12:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
12:30 – 12:50
Marina Marković – Blanka Bogunović / Μαρίνα Μάρκοβιτς – Βλάνκα Μπογκούνοβιτς
Serbian chant: aspect of improvisation in a process of krojenje. / Σερβικό Μέλος: Η διάσταση του αυτοσχεδιασμού στη διαδικασία της «προσαρμογής»
12:50 – 13:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:00 – 13:30
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου – Χαράλαμπος Παπαδάκος – Γαβριήλ Καμάρης – Γεώργιος Χρυσοχοΐδης – Ιωάννης Μουρτζόπουλος / Georgios Kouroupetroglou – Charalambos Papadakos – Gavriil Kamaris – Georgios Chrysochoidis – John Mourjopoulos.
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) Αξιολόγηση της αποδεκτής ακουστικής αντήχησης της Βυζαντινής Ψαλτικής σε Ναούς. / Optimal Acoustic Reverberation Evaluation of Byzantine Chanting in Churches.
13:30 – 13:50
Γεώργιος Κουρουπέτρογλου – Γεώργιος Χρυσοχοΐδης / Georgios Kouroupetroglou – Georgios Chrysochoidis
Εναρμόνιση Φωνοσυντονισμών στην Βυζαντινή Ψαλτική / Formant Tuning in Byzantine Chanting
13:50 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση επί της Κεντρικής Ομιλίας και της Εισηγήσεως / Questions – Discussion on the Keynote Address and the presentation.
14:00 – 14:20
Σπυρίδων Σκόρτσης / Spyridon Skortsis
Ο ήχος της προσευχής στον σύγχρονο Ορθόδοξο Ιερό Ναό. / The sound of prayer in the modern Orthodox Holy Church.
14:20 – 14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:30 – 15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (γεύμα) / LUNCH BREAK
15:30 – 18:15 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ / AFTERNOON BREAK
2.7.2014 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ / 2.7.2014 – EVENING
18:15 – 18:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (καφές) / ARRIVAL (coffee)
ΕΝΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 9th SESSION.
Προεδρεύουσα: Σβετλάνα Κουγιουμτζίεβα / Chairwoman: Svetlana Kujumdzieva
18:30 – 19:00
Σταύρος Μπαλογιάννης / Stavros Baloyannis
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) Η φιλοσοφία της Βυζαντινής Μουσικής υπό την οπτικήν γωνίαν των Νευροεπιστημών / The philosophy of the Byzantine Music from the perspectives of the Neurosciences.
19:00 – 19:20
Δημοσθένης Σπανουδάκης / Dimosthenis Spanoudakis
Νευρομουσικολογία και Ψαλτική Επιστήμη. Μια διεπιστημονική προσέγγιση με πολλαπλά οφέλη / Neuromusicology and the Science of Byzantine Chant. An interdisciplinary approach with multiple benefits.
19:20 – 19:40
Σταύρος Μπαλογιάννης / Stavros Baloyannis
Ψαλτική και Εγκέφαλος / Chanting and the Brain.
19:40 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση επί της Κεντρικής Ομιλίας και των δύο Εισηγήσεων / Questions – Discussion on the keynote address and the two presentations.
20:00 – 20:20
Εμμανουήλ Γιαννόπουλος / Emmanouel Giannopoulos
«Εάν μη εύσημον λόγον δώτε πώς γνωσθήσεται το λαλούμενον;» Η γλώσσα και η μουσική στην λατρεία του Θεού. / “How will anyone understand what you are talking about if your message given in strange tongues is not clear?” Tongue and music in the worship of God.
20:20 – 20:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:30 – 20:50
Δημήτριος Λέκκας / Dimitrios Lekkas
«Ανοίξω το στομα μου…» Ποσοτική Προσωδία, Ειρμολογικόν Γένος,Ψαλτική Χοραρχική Χειρονομία: Κοινή Συστημική Θεώρηση / “I shall open my mouth…” Quantitative prosody, hirmological genus, psaltic chorus leader’s gesture: a common systemic overview.
20:50 – 21:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
21:00 ΤΕΛΟΣ Γ’ ΗΜΕΡΑΣ (δείπνο) / END OF THE 3rd DAY (dinner)

3.7.2014 – ΠΡΩΙ / 3.7.2014 – MORNING
08:45 – 09:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ / ARRIVAL
ΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 10th SESSION.
Προεδρεύων: Εμμανουήλ Γιαννόπουλος / Chairman: Emmanouel Giannopoulos

 

09:00 – 09:20
Κωνσταντίνος Βαγενάς / Konstantinos Vagenas
                H κατ’ έννοιαν μελοποιία – ερμηνεία των Ύμνων: ιστορική επισκόπηση και σύγχρονη πραγματικότητα / The composition and performing the hymns with emphasis at the meaning of the lyrics: historical overview and contemporary reality.
09:20 – 09:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
09:30 – 09:50
Χάρης Συμεωνίδης / Charis Symeonidis
Η διακοσιοστή επέτειος της μουσικής μεταρρύθμισης, ως έναυσμα για την επαναδιατύπωση της Θεωρίας της Ψαλτικής τέχνης. / The two hundredth anniversary of the musical reform, as spark for the restatement of the Theory of Psaltik Art.
09:50 – 10:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:00 – 10:20
Παναγιώτης Παναγιωτίδης / Panagiotes Panagiotides
Ενδείκνυται στην ψαλτική τέχνη η χρήση των συνθέτων ρυθμικών ποδών στα συλλαβικής μορφής μελωδήματα; / The Use of Compound Time Measures of Rhythm in Syllabic Compositions in Byzantine Chant: Is it advisable?
10:20 – 10:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
10:30 – 10:50
Bashir Fouad Osta / Μπασσίρ Φουάντ Οστά
The Melkite Liturgical Chant, forms and musical structures: Oral and Written tradition / Το Λειτουργικό Μέλος των Μελχιτών: φόρμες και μουσικές δομές. Προφορική και γραπτή παράδοση.
10:50 – 11:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:00 – 11:20
Γρηγόριος Θ. Στάθης / Gregorios Th. Stathis
Ορθογραφία Ίσου – Ολίγου – Οξείας / Orthography of Ison – Ologon – Oxeia.
11:20 – 11:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
11:30 – 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (καφές) / COFFEE BREAK
ΕΝΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 11th SESSION.
Προεδρεύων: Γεώργιος Κουρουπέτρογλου / Chairman: Georgios Kouroupetroglou

 

12:00 – 12:20
Madalina Anamaria Hotoran / Μανταλίνα Ανναμαρία Χοτοράν (μέσω Skype)
               The Psaltic Byzantine Chant in Paul Constantinescu’s Creation / Το Βυζαντινό Ψαλτικό Άσμα στη δημιουργία του Πώλ Κονσταντινέσκου.
12:20 – 12:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
12:30 – 12:50
Σπυριδούλα Κωσταρά / Spyridoula Kostara
Η Ψυχολογία της αισθητικής Επικοινωνίας. / The psychology of aesthetic communication.
12:50 – 13:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:00 – 13:20
Αριάδνη Τσαλούχου / Ariadni Tsalouchou
Συναισθήματα και αρετές στη Βυζαντινή Μουσική. Η διερεύνηση της συνάφειας ή και της αλληλοσυμπλήρωσης με την Θετική Ψυχολογία. Η επίδραση στην καθημερινότητα του ανθρώπου / Emotions and virtues in Byzantine Music. Exploring the relevance or complementarity with Positive Psychology. The impact on everyday human life.
13:20 – 13:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
13:30 – 13:50
Fr. Gregory Edwards / π. Γρηγόριος Έντουαρντς
Ecclesiastical Music and Mission / Εκκλησιαστική Μουσική και Ιεραποστολή.
13:50 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:00 – 14:20
Αχιλλέας – Απόστολος Τίγκας / Achilleas – Apostolos Tigkas
Διαπολιτισμικές σχέσεις των ψαλτών της Κωνσταντινούπολης κατά την Μεταβυζαντινή περίοδο. / Intercultural relationships of the chanters in Istanbul during the post-Byzantine period.
14:20 – 14:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
14:30 – 15:30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ (γεύμα) / LUNCH BREAK
15:30 – 18:15 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ / AFTERNOON BREAK
3.7.2014 – ΑΠΟΓΕΥΜΑ / 3.7.2014 – EVENING
18:15 – 18:30 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ (καφές) / ARRIVAL (coffee)
ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ / 12th SESSION.
Προεδρεύων: Σταύρος Μπαλογιάννης / Chairman: Stavros Baloyannis

 

18:30 – 18:50

Ανδρέας Πετράκης / Andreas Petrakis
Η καταγραμμένη μουσική έκφραση του Βασιλείου Νικολαΐδου στα Εωθινά Δοξαστικά του Ιωάννου Πρωτοψάλτου / The recorded musical expression of Vasileios Nikolaidis in John Protopsaltis’ Eothina Doxastika.
18:50 – 19:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
19:00 – 19:20
Χαρίλαος Κ. Καραγκούνης / Charilaos K. Karagounis
Ιωάννης Αναγνώστης Κοντόπουλος. Ένας Πηλιορείτης Μουσικοδιδάσκαλος και Βυζαντινός Μελουργός. Βίος και Έργο / Ioannis Anagnostis Kontopoulos. A music teacher and a ecclesiastical music composer from Pelion. His life and times.
19:20 – 19:30 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
19:30 – 19:50
Κωνσταντίνος Σαΐτης / Konstantinos Saitis
Κυριαζής Δασκαλούδης, ο μελουργός. / Kyriazis Daskaloudis as a composer.
19:50 – 20:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:00 – 20:30
Δημήτριος Νεραντζής / Dimitrios Nerantzis
(Κεντρική Ομιλία) / (Keynote Address) Συγκριτικές προσεγγίσεις στην παλαιά και νέα σημειογραφία. Ζητήματα ερμηνείας της Βυζαντινής Μουσικής / Comparative approaches to the Old and the New notation. Issues of interpretation of Byzantine music.
20:30 – 20:45 Ερωτήσεις – Συζήτηση / Questions – Discussion.
20:45      ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΨΤΜ-ΑΘΣΒ / ANNOUNCEMENT OF THE CONCLUSIONS OF THE CONFERENCE AND OF THE TOPICS FOR THE NEXT CONFERENCE BY THE DEPARTMENT OF PSALTIC ART AND MUSICOLOGY.

21:15        ΕΠΙΣΗΜΟ ΔΕΙΠΝΟ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / RECEPTION CELEBRATING THE COMPLETION OF THE CONFERENCE.

ΤΕΛΟΣ Δ’ ΗΜΕΡΑΣ – ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ / END OF THE 4th DAY – END OF THE CONFERENCE.