Οἰκονομικὰ Θέματα Β’ ΔΜΔΣ


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

τοῦ 2ου Διεθνοῦς Μουσικολογικοῦ καὶ Διεπιστημονικοῦ Συνεδρίου

τοῦ Τομέα Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας 

τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου


“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

Ἐξελίξεις καὶ Προοπτικὲς

τῆς Διεπιστημονικῆς Ἔρευνας γιὰ τὴν Ψαλτική

 


 

Ἡ Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ 2ου ΔΜ&ΔΣ, τὸ ὁποῖο διοργανώνει ὁ Τομέας Ψαλτικῆς Τέχνης καὶ Μουσικολογίας τῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν Βόλου διευκρινίζει, ὅτι τὸ δικαίωμα συμμετοχῆς στὸ Συνέδριο ἀφορᾶ κυρίως στὰ κόστη φιλοξενίας καὶ διατροφῆς καὶ ὅτι ὁ Τομέας δὲν σκοπεύει νὰ κερδοσκοπήσει σὲ βάρος τῶν Συνέδρων, γι’ αὐτὸ καὶ δίνονται ἐναλλακτικὲς λύσεις (βλ. παρακάτω). Ἔτσι, ἐὰν κάποιος σύνεδρος δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ κάνει χρήση τῶν σχετικῶν παροχῶν φιλοξενίας (διανυκτερεύσεις, γεύματα κλπ), μπορεῖ νὰ ἀπευθυνθεῖ στὴν Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπή, ὥστε νὰ ἔχει ἀντίστοιχα μειωμένο κοστολόγιο. :

       1. Συμμετοχὴ (πλήρης) μὲ διαμονὴ σὲ δίκλινο δωμάτιο καὶ διατροφή:  120,00 Ε.
       2. Συμμετοχὴ (πλήρης) μὲ διαμονὴ σὲ μονόκλινο δωμάτιο καὶ διατροφή:  140,00 Ε.
       3. Συμμετοχὴ χωρὶς έξασφαλισμένη διαμονή:  80,00 Ε.
       4. Συμμετοχὴ μὲ έξασφαλισμένη διαμονή σὲ δίκλινο, χωρὶς διατροφή:  80,00 Ε.
       5. Συμμετοχὴ μὲ έξασφαλισμένη διαμονή σὲ μονόκλινο, χωρὶς διατροφή:  100,00 Ε.
       6. Συμμετοχὴ χωρὶς διαμονὴ καὶ χωρὶς διατροφή, μὲ φάκελο συνεδρίου καὶ καφέδες:  40,00 Ε.
       7. Συμμετοχὴ μέσῳ σκάιπ, μὲ φάκελο συνεδρίου καὶ ταχυδρομικὴ ἀποστολή του στὸν συμμετέχοντα:  40,00 Ε (καλύπτει καὶ τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς σὲ Ἑλλάδα καὶ ἐξωτερικό).

 

Περὶ τῶν Πρακτικῶν τῶν Συνεδρίων

Τὰ ἔντυπα Παρακτικὰ τοῦ 1ου Συνεδρίου (2014) διατίθενται ἔναντι 25,00 Ε (ἔγχρωμη ψηφιακὴ ἐκτύπωση) ἢ 20,00 Ε(ἀσπρόμαυρη ψηφιακὴ ἐκτύπωση), σὺν τὰ ἔξοδα ἀποστολῆς, ἂν ὑπάρχουν, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντάς τα.

Στὶς ἴδιες τιμὲς προβλέπεται νὰ διατεθοῦν καὶ τὰ ἔντυπα Πρακτικὰ τοῦ 2ου (τρέχοντος) Συνεδρίου, καὶ ὅποιος ἐπιθυμεῖ μπορεῖ, ἐπίσης, νὰ παραγγείλει ὅσα ἀντίτυπα θέλει, προπληρώνοντας αὐτά.

 

Παρακαλοῦμε:

–  Ἡ κατάθεση τῶν χρημάτων θὰ πρέπει νὰ γίνει στὸν τραπεζικὸ λογαριασμό, ὁ ὁποῖος θὰ σᾶς ἀποσταλλεῖ μὲ e-mail:

–  Κατὰ τὴν τραπεζικὴ καταβολὴ τοῦ ποσοῦ συμμετοχῆς σας, σημειώστε σαφῶς καὶ ἀκριβῶς (μὲ βάση τὴν ὑπάρχουσα λατινικὴ ἀρίθμηση, i, ii, iv, viii κλπ), ποιό πακέτο συμμετοχῆς ἐπιθυμεῖτε.

–  Γιὰ τὴν παραγγελία Πρακτικῶν, ἐὰν μὲν καταβάλετε τὸ ἀντίτιμο στὴν ἴδια κατάθεση μὲ τὸ ποσόν συμμετοχῆς στὸ συνέδριο, σημειῶστε σαφῶς καὶ ἀκριβῶς α) τὸ ποσόν ποὺ καταβάλετε γιὰ τὰ Πρακτικά, β) γιὰ ποιόν ἀπὸ τοὺς Τόμους ἐνδιαφέρεστε (τοῦ Α’ ἢ τοῦ Β’ Συνεδρίου) καὶ γ) τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀντιτύπων, ποὺ ἐπιθυμεῖτε. ΠΑΝΤΩΣ, ΘΑ ΜΑΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΕ ΠΟΛΥ ΕΑΝ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΜΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ.

 

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ