Ἐπιστημονικὴ Δράση

 

2019.02.16, “Ἔμπονος Ψαλμῳδία”, Ὁ Δ/ντὴς τοῦ ΤΨΤΜ στὰ Χανιά

2018.10.27, Συμμετοχὴ τοῦ Δ/ντοῦ τοῦ Τομέα σὲ Συζήτηση Στρογγυλῆς Τραπέζης τῶν μελῶν τοῦ Ἀκαδημαϊκοῦ Βυζαντινομουσικολογικοῦ Δικτύου Ἑλλάδος

2018.10.01, Σεμινάριο Ὀρθόδοξης Ψαλτικῆς στὴν Ἁγία Πετρούπολη τῆς Ρωσίας

2018.05.30, 3ο ΔΜΙΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «…ἐν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντας Σε…”

2017.09.06, Λευκωσία, 7ο Διεθνὲς Μουσικολογικὸ Συνέδριο “Modus-Modis-Modality”

2017.05.23, 2η Διεπιστημονικὴ Συνάντηση Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Ἀθηνῶν

2016.12.02, Χανιά, 2ο Ἱεροψαλτικὸ Συνέδριο Κρήτης

2016.10.14, Ε΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2016.06.09, 2ο ΔΜΔΣ τοῦ ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ, «“Ἀπὸ Χοροῦ καὶ Ὁμοθυμαδόν”

2016.05.13, Συνέδριο Συλλόγου Κωνσταντινουπολιτῶν Ἀθηνῶν

2016.03.05, Ἁλμυρός, Παρουσίαση Τόμου Πρακτικῶν Δ΄ Συνεδρίου Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2015.12.16, Ἀθῆναι, Α΄ [Η΄] Συνάντηση Ἑλλήνων Βυζαντινολόγων

2015.12.09, Παλαιὸ Φάληρο, Βιβλιοπαρουσίαση: “Δρ Σπ.Στεργίου, Ὁ Ἱ.Ναὸς τοῦ Αὐλῶνος Ἀττικής”

2015.12.04, Μαγνήτων Κιβωτός, «Μάγνητες καὶ ὁ Πολιτισμὸς τῆς Θάλασσας τοῦ Αἰγαίου»

2015.11.13, Ἱ.Ἀ.Ἱ.Μ.Δ., Μνήμη Μένιου Μουρτζόπουλου

2015.10.30, Κέρκυρα, 7ο Διατμηματικὸ Μουσικολογικὸ Συνέδριο

2015.10.21, Ἵ.Β.Μ. Στ΄, “Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης”

2015.09.24, Βόλος, Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς

2015.05.03, Τιμὴ πρ.Προέδρου Συνδέσμου Ἱεροψαλτῶν Βόλου Πέτρου Μπλάνα ἀπὸ τὴν ἹΜΔ καὶ τὸν ΣἹΒ

2014.12.22, Ἀθήνα, Βιβλιοπαρουσίαση Μουσικολογικῶν Ἐκδόσεων καθ. Ἀχιλ.Χαλδαιάκη (ἘΚΠἈ)

2014.12.08, Ἁγία Πετρούπολη Ρωσίας, Συνέδριο: «Traditional Arts and Peacemaking»

2014.11.12, Πατριαρχικὴ Ἀνωτάτη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Ἡρακλείου Κρήτης, Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.30. Συνέδριο Πα.Μα.Κ., Ἀ.Π.Θ., Ἱ.Μ.Μ.Βατοπεδίου

2014.10.24, Σωματεῖο Ἱεροψαλτῶν Ἡρακλείου «Ἅγ. Ἀνδρέας ὁ Κρήτης», Μουσικολογικὴ Διημερίδα

2014.10.17, «Σχολεῖον Ψαλτικῆς», Διεθνὲς Συνέδριο Μουσικολογίας

2014.10.04, Ἕνωση Προασπιστῶν τῆς Ἐθνικῆς Μουσικῆς «Οἱ Υπέρμαχοι»

2014.06.29, 1ο Δ.Δ.Μ.Σ. τοῦ Τ.Ψ.Τ.Μ. – Ἡ Ψαλτικὴ Τέχνη ὡς Αὐτόνομη Ἐπιστήμη

2014.02.22, ΤΨΤΜ τῆς ἈΘΣΒ – ΣἹΒ, Ἡμερίδα – Μνημόσυνο τοῦ Πρωτοψάλτου Ἐμμ.Χατζημάρκου

2014.01.30, ἹΜΔ, Ἑορτὴ Τριῶν Ἱεραρχῶν, Τιμὴ πρ.Δ/ντριας Μουσικοῦ Σχολείου Βόλου Εὐανθίας Πέτρου

2013.12.14, “Emanuel” University of Oradea, Romania – “Ars Sacra”

2013.10.10., 4th A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2013.07.04, Department of Music Studies of “George Enescu” University of Arts Iaşi

2012.12.13, Ἵ.Β.Μ. Ε΄, «Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλ­τι­κῆς Τέχνης

2012.02.18, Ἱ.Μ.Δ. – Σ.Ἱ.Β. – Β΄ Συμπόσιο Ψαλτικῆς Τέχνης, Γρ.Θ.Στάθης

2011.06.06, Tμῆμα Μουσικῶν Σπουδῶν Ἀ.Π.Θ. – Crossroads

2011.04.04, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Ν. Μαγνησίας, Θεολογική – Παιδαγωγικὴ Ἡμερίδα

2011.03.27, Σ.Ἱ.Β. – Α΄ Κύκλος Μουσικολογικῶν Διαλέξεων – Μάρτιος / Ἀπρίλιος 2011

2011.03.03, Ἡμερίδα Ἐπιμόρφωσης Φιλολόγων Ν. Μαγνησίας

2009.12.08, Ἵ.Β.Μ. Δ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ρυθμός

2009.08.07, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Συμπόσιο Βυζαντινῆς Μουσικῆς

2009.06.10, 2nd A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2008.10.17, Δ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

2008.07.01, Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ, Ἐπιτροπὴ Ἀγωγῆς Νεότητος, 6ο Θερινὸ Σχολεῖο

2008.06.06, πρ. Δῆμος Ἰωλκοῦ Μαγνησίας, Λαϊκὸς Ζωγράφος Θεόφιλος

2007.10.01, Ἱ.Μ.Δημητριάδος, 1η Ἡμερίδα Ψαλτικῆς Τέχνης

2007.09.10, 1st A.S.B.M.H., Βυζαντινὸς Μουσικὸς Πολιτισμός

2007.05.11, 2ο Ἐ.Ἵ.Π.Ἐ., «Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Πολιτιστικοὶ Φορεῖς»

2007.03.30, Δραπετσῶνα, Ἡμερίδα Αἰσθητικῆς Ἀγωγῆς

2006.11.25, Ἑ.Ἑ.Π.Π.Π.Κ., Πολιτισμὸς καὶ Αἰσθητικὴ στὴν Ἐκπαίδευση

2006.10.17, Ἵ.Β.Μ. Γ΄, Θεωρία καὶ Πράξη τῆς Ψαλτικῆς Τέχνης – Ἡ Ὀκταηχία

2006.09.29, Τ.Μ.Σ. τοῦ Ἀ.Π.Θ. Μουσικὴ Θεωρία καὶ Ἀνάλυση

2006.09.29, Ε.Ἰ.Π.Ἐ. Λαϊκὸς Πολιτισμὸς καὶ Ἐκπαίδευση

2006.07.28, Ἱστορία καὶ Πολιτισμὸς τοῦ Ἑλληνισμοῦ τῆς Ἀγχιάλου

2004.12.03, Γ΄ Ἐπιστημονικὴ Ἡμερίδα Ἱστορικοῦ Ἀρχείου Ἱ. Μητροπόλεως Δημητριάδος

2004.04.28, Π.Ἕ.Θ. – Παράρτημα Μαγνησίας, Θεολογικὴ Ἡμερίδα

2004.02.20, Α΄ Διεθνὲς Συνέδριο Περιοδικοῦ “Ἀρχαιολογία”

2003.10.15, Β΄ Συνέδριο Ἱδρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας

2001.11.09, Α΄ Διημερίδα Ἱρύματος Βυζαντινῆς Μουσικολογίας Ἱ.Σ.Ἐ.Ἑ.

2001.10.19, Ἐπιστημονικὸ Συνέδριο «Μουσικὲς Παραδόσεις»

2000.10.13, Γ΄ Συνέδριο Ἁλμυριωτικῶν Σπουδῶν

1999.09.30, Συνέδριο Ἱ. Μητροπόλεως Σύρου

1997.11.22, Α΄ Πανελλαδικὴ Συνάντηση Παραδοσιακῶν Χορωδιῶν Ἑλλάδος Πρέβεζας

1997.07.07, Συνέδιο Ἀναγνώρισης Προτύπων Ἑλ.Ὀ.Τ.

1993.11.11, Dano-Hellenic Symposium on Byzantine Music

1992.05.21, Conferenza Musicale Mediterranea